Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 7. 1970)


Problém č. 132

Nikolaj Dolginovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)

a) diagram, b) Pc3<–>Jg3Kontrolná notácia: bKa5 De8 Vd1 Vf1 Jg3 Pc3, čKe3 De7 Je1 Jg8 Pb4 c7 – dvojťažka, ako aj po vzájomnej výmene bieleho pešiaka c3 a bielym jazdcom g3.

V dnešnej úlohe niektorým čitateľom dobre známeho skladateľa z Riazanska možno okrem už tradičnej zámeny zvodnosti a riešenia nájsť aj zámenu témy: v zvodnosti viazanie bielej dámy a v riešení šachu bielemu kráľovi a v dvojníku zase všetko naopak. Správne riešenie zašlite do 13 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 127 (Durst) z 4. 6. 1970. Pozícia A: 1.D:f3 tempo, 1...Jb~, Jg~, d:e4 2.Dd3, De3, D:e4 mat. Pozícia B: 1.D:h5 tempo, 1...Jb~, Jg~, d:e4 2.D:d5, De5, Dc5 mat. Duál v pozícii A: 1...Je5 2.De3 a Se3 mat a duál v pozícii B: 1...Je3 2.De5 a Se5 mat nepovažujeme za škodlivé, hoci na kráse úlohe nepridajú a preto ich ani nebodujeme. V pozícii B má však úloha vedľajšie riešenie 1.Sd3 hr. 2.Jb5 a Jf5 mat (max. 3 body získali: Š. Kokodič, Z. Labai, M. Sečkár, K. Stopka a J. Valuška).

Riešenie problému č. 128 (Leonteva) z 11. 6. 1970. Pozícia A: Pokus 1.f8D? viazne na 1...K:c6! Preto 1.b8D tempo, 1...K:c6, Kc4, K:e4, Ke6 2.Db7, Db3, De5, Dd6 mat. Pozícia B: Pokus 1.b8D? viazne na 1...K:e6! Preto 1.f8D tempo, 1...K:c6, Kc4, K:e4, K:e6 2.Dc5, Dc5, Df3, Df7 mat. Zámena zvodnosti a riešenia + zámena štyroch matov spracovaná vo forme témy "hviezda" v oboch dvojníkoch. Dobrá úloha. Jemná ženská ručná práca (M. Méri, Dunajská Streda). (2 body).


Vzad <<  >> Vpred