Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 6. 1970)


Problém č. 128

Nadežda A. Leonteva, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+1=10)

a) diagram, b) Pg4–e6Kontrolná notácia: bKg2 Jc6 Je4 Pa6 b7 c2 f7 g4 g6, čKd5 – dvojťažka, ako aj po preložení bieleho pešiaka g4 na e6.

Dnešná úloha je prvou úlohou v Hlase ľudu, ktorej autorom je žena. Jej úroveň svedčí o tom, že ZSSR má aj v ženskom problémovom šachu (je registrovaných asi 100 problémistiek) silnú základňu. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 122 (Ivanovskij) zo 14. 5. 1970. Pozícia A: Pokus 1.Sd4? viazne na 1...Sg2! Preto 1.Se3 hr. 2.Da7 a De6 mat, 1...V:e3, S:e3, d5 2.Da7, De6, Da3 mat, no aj vedľajšie riešenie 1.Da4 (+1 bod). Pozícia B: Pokus 1.Se3? viazne na 1...f4! Preto 1.Sd4, no opäť vedľajšie riešenie 1.Da4 (+1 bod). Oprava bude zrejme pridaním čPb5 (max. 4 body). Oprava.

* Rakúsky robotnícky časopis Österreichische Schachzeitung vypisuje medzinárodný skladateľský turnaj strategických mnohoťažiek k ucteniu pamiatky veľkého rakúskeho problémistu – hlavne skladateľa mnohoťažiek – J. Halumbirka. Rozhodca turnaja Dr. H. Lepuschütz (Rakúsko) udelí 6 cien (600, 500, 400, 300, 200 a 100 šilingov) a niekoľko čestných uznaní a pochvalných zmienok dotovaných knižnými cenami. Úlohy behom roka treba zasielať na adresu: F. Chlubna, Wilhelmstrasse 37, A–1120, Wien, Rakúsko v dvojitom vyhotovení na diagramoch. Výsledok turnaja bude zverejnený do 15. marca 1971.

* Karol Stopka správne upozornil, že pri uverejnení riešenia problému č. 118 (Ahues) mali v pozícii B na obrany čierneho 1...Jc4, Jg4 prísť 2.S:e4, Vd6 mat.


Vzad <<  >> Vpred