Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 5. 1970)


Problém č. 122

Nikolaj A. Ivanovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+10=16)

a) diagram, b) Pf4–f3Kontrolná notácia: bKg8 Da2 Vf8 Sa7 Sc8 Jc3, čKe7 Vd1 Ve1 Sg1 Sh3 Jh8 Pd6 f4 f5 g7 – dvojťažka, ako aj po preložení čierneho pešiaka f4 na f3.

Už druhý príspevok sovietskeho autora do našej medzinárodnej súťaže dvojníkov opäť spracúvavá zámenu riešenia a zvodnosti, spojenou tentokrát s témou Fleck (po úvodníku vznikne viacero hrozieb a každá obrana, až na jednu, ostatné vylúči), len škoda, že iba v dvoch variantoch. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu: Redakcia Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 118 (Ahues) z 16. 4. 1970. Pozícia A: Pokus 1.Sf4? hrozí 2.Je3 mat, 1...Jc4, Jg4 2.S:e4, Vd6 mat, viazne na 1...b5!. Preto 1.Sd4 hrozí 2.Je3 mat, 1...Jc4, Jg4 2.Jc3, S:e4 mat. Pozícia B: Pokus 1.Sd4? viazne 1...Dh6! Preto 1.Sf4 hrozí 2.Je3 mat, 1...Jc4, Jg4 2.Je3, S:e4 mat. Upozornenie. Zámena riešenia a zvodnosti + zámena dvoch matov (polorecipročná). Strategické motívy (otváranie a prerušovanie línii čiernych figúr) veľmi dobre zapadajú do rámca úlohy. Úloha, ktorá mala úspech aj u riešiteľov a poniektorí ju dosiaľ hodnotili za najlepšiu, no konečné slovo v tejto otázke bude mať rozhodne rozhodca turnaja Ing. J. Brabec.

Anglický šachový časopis B. C. M. vypisuje na rok 1970 medzinárodný skladateľský turnaj v týchto kategóriách: dvojťažky (rozhodca M. Lipton), trojťažky (C. J. R. Sammelius) a pomocné maty a iné neortodoxné problémy (P. ten Cate). Úlohy treba zasielať najneskôr do 31. 8. 1970 na adresu: J. M. Rice, 15 Shalstone Road, East Sheen, London, S. W. 14, Anglicko.


Vzad <<  >> Vpred