Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 5. 1970)


Problém č. 121

Talip Ch. Amirov a V. P. Kokšarov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)

a) diagram, b) –Pf6Kontrolná notácia: bKh1 Dg3 Vc4 Sc7 Sg4 Jb7 Jh5 Pc3 d3 f4, čKd5 Va6 Ve8 Sf8 Ja1 Pe4 f6 – dvojťažka, ako aj bez čierneho pešiaka f6 (10+6=16).

Téma zámeny riešenia a zvodnosti sa v našej skladateľskej súťaži vyskytuje pomerne často. Je tomu tak asi preto, že v dvojníkových turnajoch je veľmi vhodná. Aj v dnešnej úlohe dvojice sovietskych autorov je spracovaná vtipne s témou "Grimshaw" (vzájomné prerušovanie veže a strelca). Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 117 (Valuška) z 9. 4. 1970. Pozícia A: 1.V:b4+, 1...Ke5 2.Dh8 mat (A), 1...K:e3 2.D:f4 mat (B), 1...Kc3 2.Dd2 mat (C), no aj škodlivý duál 2.Jd5 mat. Pozícia B: 1.V:d6+, 1...Ke5 2.D:f4 mat (B), no opäť škodlivý duál 2.Jc4 mat, 1...Ke3 2.Dd2 mat (C), 1...Kc2 2.Dh8 mat (A) – maximálne 1+1+1+1=4 body. Cyklická zámena troch matov (téma Lačný), no znehodnotená 2 škodlivými duálmi. Treba dúfať, že sa autorovi podarí oprava tejto originálnej schémy.

* Belgický šachový časopis L'Echiquier Belge vypisuje na rok 1970 tradičný turnaj dvojťažiek. Rozhodcom je P. Monréal (Francúzsko). Úlohy treba behom roka zasielať na adresu: L. Fontaine, Rue Hors–Chatean 120, 4000 Liége, Belgicko.

* Taliansky šachový časopis L'Italia Scacchistica vypisuje na rok 1970 medzinárodný skladateľský turnaj v týchto kategóriách: dvojťažky (rozhodca A. Chicco), trojťažky (O. Bonivento), troj– až päťťahové samomaty a pomocne maty (M. Camorani – všetci Taliansko). Úlohy treba behom roka zasielať na adresu: Oscar Bonivento, via L. Silvagni 6, 40 137, Bologna, Taliansko.


Vzad <<  >> Vpred