Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 4. 1970)


Problém č. 117

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)

a) diagram, b) Kd1–g4Kontrolná notácia: bKd1 Dh2 Vb6 Sc2 Je3 Pf5, čKd4 Jc5 Jg1 Pb4 d6 f4 – dvojťažka, ako aj po preložení bKd1 na g4.

Ďalší originálny príspevok do veľkej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE, ktorá bola vypísaná v minulej rubrike. (č. 116 – Kovalenko: bKe4 Se3 Pc6 d7 e5 f7 g6 (7), čKe7 Jc7 Pe6 g7 (4) – dvojťažka, ako aj po vzájomnej výmene čierneho jazdca c7 s čiernym pešiakom g7). Známy zvolenský problémista v nej spracoval Lačného tému (treba si v oboch dvojníkoch všimnúť obrany 1...Kc3, K:e3, Ke5) vo forme dvojníka, no úvodníky v oboch pozíciách nie sú moc sympatické. Riešenie oboch problémov (č. 116 a č. 117) zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 112 (Šutara) z 5. 3. 1970. Pozícia A: Zdanlivé hry: 1...Jed3, Sa2, Sd3 2.D:c4, Jc3, Dd4 mat. 1.D:b6 hrozí 2.D:c5 mat, 1...Jc~, Jcd3!, Jed3 2.Jc3, Dd4, D:c6 mat. Pozícia B: Zdanlivé hry: 1...e3, Jc~ 2.Jc3, S:e4 mat. 1.D:f6 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Je~, Jed3!, Jcd3 2.Jc3, Dd4, De6 mat. Dobrá úloha talentovaného českého autora, v ktorej možno nájsť bohaté druhy trojfázových zámen. Trošku snáď vadia hrubšie úvodníky. Autor vylepšuje úlohu preložením čVg4 na h4 a čPg5 na h5. Pozícia je tak trochu vzdušnejšia. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy mimo rámec riešiteľskej súťaže. Odmenu za správne riešenie dostanú: Štefan Kokodič z Trenčína a Andrej Bakoň z Kamenice.

* Belehradský časopis ČIK vypisuje na rok 1970 medzinárodný informálny skladateľský turnaj dvojťažiek. Rozhodca turnaja S. Šaletić udelí pomerne vysoké ceny (1000, 600 a 400 nových dinárov – 1000 din = 80 US dolárov). Úlohy treba zasielať na adresu redakcie ČIK, Terazije 27/I, Beograd, Juhoslávia. Na minuloročnom turnaji sa zúčastnilo 410 dvojťažiek z celého sveta a I. cenu získal J. Valuška s témou Lačný! Gratulujeme.


Vzad <<  >> Vpred