Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 4. 1970)


Problém č. 118

Herbert Ahues, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)

a) diagram, b) Ph7–b5Kontrolná notácia: bKh1 Vc1 Ve6 Se3 Sf3 Jb3 Jd1 Pf5, čKd5 Dh8 Va4 Vh4 Sa7 Je4 Je5 Pb6 h2 h7 – dvojťažka, ako aj po preložení čierneho pešiaka h7 na b5.

Ďalší originálny príspevok do skladateľskej súťaže dvojníkov a tretí súťažný problém veľkej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE je od nemeckého obľúbeného problémistu. Autor v úlohe konečne prestal využívať symetriu, ako tomu bolo vo väčšine doteraz uverejnených problémov a okrem zámeny dvoch matov spracoval aj zámenu zvodnosti a riešenia v oboch dvojníkoch. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Bratislava, Žabotova 6 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 113 (Amirov) z 12. 3. 1970. Pozícia A: 1.Dg3 hr. 2.Je2 mat, 1...K:d4, c:d4, g:f4 2.Dc3, D:g5, Dg7 mat. Pozícia B: 1.Dc3 hr. 2.V:e4 mat, 1...Kf4, c:d4, g:f4 2.Dg3, Dc7, D:c5 mat. No v oboch pozíciách aj dve vedľajšie riešenia: 1.Vd6! a 1.Vc4! Snáď by išla oprava pridaním čPc5 a c7. Odmenu za správne riešenie dostanú: Z. Libiš z Lysíc a G. Reiprich z Kremnice.

Riešenie problému č. 114 (Labai) z 19. 3. 1970. Pozícia A: 1.Db5 tempo, 1...c3, e3, d5, Jd~, Jf~ 2.Je2, Dd5, Dc5, D:c4, Je6 mat. Pozícia B: 1.Df5 tempo, 1...c3, e3, d5, Jd~, Jf~ 2.Dd5, Je2, De5, D:e4, Je6 mat. Zámena troch matov a recipročná zámena dvoch matov. Pekná úloha, no dojem, že symetria oboch dvojníkov tejto schéme "značne napomáha" bude asi správny. Odmenu za správne riešenie dostanú: M. Hlinka z Hniezdneho a Peter Durst z Levoče.

* Autor problému č. 80 (Szwedowski, 5. 9. 1969.) opravuje svoju úlohu nasledovne: bKd6 Df5 Vb1 Vh4 Jc3 Pa2 b6 d2 e3 f6 (10), čKc4 Sa1 Sa6 Jb2 Jc6 Pb7 d4 f7 h5 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie: Zd. hry 1...J~, Jd3!, Kb4, Sb5 2.Df1, Dd5, Dc5, Db5 mat. Pokus 1.Dh5? viazne na 1...Kd3! Preto 1.Dc2 tempo a maty zo zdanlivých hier sa zamenia. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy v rámci riešiteľskej súťaže. Za objavenia prípadných nekorektností započítame príslušné body. Využite preto túto príležitosť!


Vzad <<  >> Vpred