Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 4. 1970)


Problém č. 119

Ladislav Kopáč a Luboš Kopáč, Liberec

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)

a) diagram, b) Pe4–a2 a Pa4–a3Kontrolná notácia: bKa6 Vd1 Sg8 Sh4 Ja5 Jc2, čKc5 Ve3 Jc4 Jd6 Pa4 c6 e4 – dvojťažka, ako aj po preložení čiernych pešiakov a4 a e4 na a3 a a2.

Profesor Luboš Kopáč – vedúci štúdiovej časti prílohy Československého šachu – Šachového umenia so svojím synom sú autormi ďalšieho originálneho príspevku do našich súťaží. V ich dvojťažke je spracovaná zámena zvodnosti a riešenia, len škoda, že téma sa im nepodarila spracovať zmenou jediného kameňa. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu: Redakcia Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Pozor na prípadné nekorektnosti, ktoré zvyčajne pri takýchto riešiteľských súťažiach sú rozhodujúce.

Riešenie problému č. 115 (Poduškin) z 26. 3. 1970. Pozícia A: 1.Jc6 hrozí 2.Sc4 a Se4 mat, 1...Jd6 2.Jce5 mat, 1...Jd2 2.Jb4 mat, 1...S:c6 2.Sc4 mat, 1...V:c6 2.Se4 mat. Pozícia B: 1.Vc6 hrozí 2.Sc4 a Se4 mat, 1...Jd6 2.Je5 mat, 1...Jd2 2.V2c3 mat, 1...S:c6 2.Sc4 mat, 1...V:c6 2.Se4 mat. Elegantná úloha (M. Méri, Dunajská Streda). Zámena dvoch matov vo forme dvojníka, len škoda dvojných hrozieb v úvodníku. Odmenu za správne riešenie dostanú: M. Vokálová z Prešova a Michal Méri z Dunajskej Stredy.

* Upozorňujeme hlavne začínajúcich autorov, že naša medzinárodná skladateľská súťaž povoľuje síce premiestnenie i viacerých kameňov, no najcennejšia úloha na túto tému je taká, keď vznikne iba minimálnou premenou – napr. premiestnením jediného kameňa. Viacnásobné zmeny sme povolili iba z toho dôvodu, že môžu vzniknúť pozície s vynikajúcim obsahom, no premiestnenie dvoch či troch kameňov je nevyhnutné, no i tak obvykle tento fakt každý rozhodca hodnotí už záporne. Preto úlohy, ktoré prichádzajú do redakcie s "krkolomnými premiestneniami" a pritom s chudobným obsahom musíme autorom vrátiť.


Vzad <<  >> Vpred