Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 3. 1970)


Problém č. 114

Zoltán Labai, Milanovce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)

a) diagram, b) Sg2–a2Kontrolná notácia: bKb4 Da5 Sg2 Jc1 Jg5 Pb6 f2 f4 f6 g3, čKd4 Jd2 Jf8 Pc4 d6 e4 g4 – dvojťažka, ako aj po preložení bieleho strelca g2 na a2.

Ďalší originálny príspevok, v ktorom sa domácemu autorovi podarilo spracovať recipročnú zámenu dvoch matov (po obranách 1...c3, e3 v oboch dvojníkoch). Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 110 (Speckmann) z 19. 2. 1970. Pozícia A: 1.Sh1 a 2.Dg2 mat (1 bod). Pozícia B: 1.Dh8+ Kg1(g3) 2.Dh1(h4) mat (1 bod). Pozícia C: Tak ako úloha bola uverejnená (s čPf3) je neriešiteľná. Na toto upozornenie bol autor úlohy veľmi prekvapený a oznámil, že sa zmýlil a čPe3 bolo treba preložiť na g3. Pretože ide o mimoriadny prípad, rozhodli sme sa túto pozíciu nebodovať, i keď niektorí riešitelia si túto chybu všimli. Riešenie je potom 1.Db2+ Kg1(Pg2) 2.D(:)g2 mat. Pozícia D: 1.Da1 Kg3 2.Dg1 mat (1 bod – max 3).

Riešenie problému č. 111 (Hartong) z 26. 2. 1970. Pozícia A: 1.Dh6 hr. 2.Jd3 mat, 1...S:e5, J:e5 2.D:c6, Jf6 mat. Pozícia B: 1.Df1 hr. 2.Jg6 mat, 1...S:e5, J:e5, K:e5 2.Df3, Jf6, Jd3 mat. Pozícia C: 1.Dg1! hr. 2.Jd3 mat, 1...S:e3, J:e5 2.D:e3, Jf6 mat. Pozícia D: 1.Dc1! hr. 2.Jd3 mat, 1...S:e5, J:e5 2.D:c2, Jf6 mat. Pozícia E: 1.Dh5! hr. 2.Jg6 mat, 1...S:f5, K:e5, J:e5 2.D:f5, Jd3, Jf6 mat. Pozoruhodný výkon, i keď pozície pôsobia dosť ťažkopádne (max. 5 bodov).

* Oprava problému č. 93 (Ursprung) z 6. 11. 1969. má okrem autorom zamýšľaného riešenia 1.Sh8 ešte dve vedľajšie riešenia: a, 1.Vg5 b:c6 2.Sf4 Kf6 3.Jg4+ Ke6 4.Ve5 mat. b, 1.Sf4 Kf6 2.Sg5+ Ke6 3.Vg4 b:c6 4.Ve4 mat, 1...b:c6 2.Vg5 atď. – max. 8 bodov naviac do riešiteľskej súťaže.

* Výsledok riešiteľskej súťaže uverejníme v budúcej rubrike.

* Nová dlhodobá riešiteľská súťaž o Albumy FIDE bude vypísaná o dva týždne – 2. 4. 1970.


Vzad <<  >> Vpred