Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 4. 1970)


Problém č. 116

Vitalij S. Kovalenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)

a) diagram, b) Jc7<–>Pg7Kontrolná notácia: bKe4 Se3 Pc6 d7 e5 f7 g6, čKe7 Jc7 Pe6 g7 – dvojťažka, ako aj po vzájomnej výmene čierneho jazdca c7 s čiernym pešiakom g7 (v B. pozícii bude čJg7 a čPc7). Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Je to prvý súťažný problém do veľkej riešiteľskej súťaže, ktorú vypisujeme nižšie a za správne vyriešenie každej pozície možno získať po jednom bode.


Veľká riešiteľská súťaž o albumy FIDE

Dnešným problémom otvárame ďalšiu dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú najcennejšou problémovou literatúrou sveta, albumami FIDE. Bude v nej treba rozriešiť 20 problémov (prevažne dvojťažiek–dvojníkov) a piati najlepší riešitelia obdržia nasledujúce ceny: I. cena Album FIDE 1945–55 a Album FIDE 1962–64, II. cena a III. cena Album FIDE 1945–55, IV. cena Album FIDE 1959–61 a V. cena Album FIDE 1956–58. V prípade, že niektorý z výhercov príslušné albumy má, na požiadanie mu ich vymeníme za iné, poprípade za inú cennú šachovú literatúru. Okrem toho ďalších 7 riešiteľov vyžrebovaných spomedzi tých, ktorí dosiahnu aspoň 15 bodov odmeníme hodnotnou zahraničnou šachovou literatúrou. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci i kolektívy a možno si u svojho poštového doručovateľa objednať iba korunový štvrtkový Hlas ľudu so šachovou rubrikou.

* Bodovanie riešení je nasledovné: Za správne riešenie dvojťažky možno obdržať 2 body, trojťažky 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti v prvom ťahu bieleho, ktorá vedie tiež k cieľu) sa hodnotí rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. Udanie závažného duálu (druhé pokračovanie po tematickej obrane) sa hodnotí 1 bodom a v jednom variante možno za duál získať len jeden bod. Oznámenie neriešiteľnosti problému hodnotíme jedným bodom, no ak riešiteľ udá naviac aj autorom zamýšľané riešenie, dostane navyše príslušný počet bodov. Jeden bod sa priznáva aj za dôkaz ilegálnosti pozície (ak postavenie diagramu nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). V prípade, že riešiteľ oznámi nesprávnu nekorektnosť, strhávame mu za "trest" jeden bod. V prípade, že sa riešiteľskej súťaže zúčastnia aj skladatelia, nemusia riešenie svojho problému zaslať, no body za prípadné nekorektnosti sa im neuznajú.


Vzad <<  >> Vpred