Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 6. 1970)


Problém č. 126

Jozef Taraba, Trakovice

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)

a) diagram, b) Vb8–g3Kontrolná notácia: bKa3 Dc8 Vb2 Vb8 Sh2 Je1 Pb5, čKc4 Vd4 Jc5 Pd3 d5 – dvojťažka, ako aj po preložení bVb8 na g3.


Problém č. 127Peter Durst, Levoča

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)

a) diagram, b) Pf3–h5


Kontrolná notácia: bKb6 Dh3 Se4 Sf4 Jd6 Pc2 h6, čKd4 Jb4 Jg4 Pc3 d5 f3 – dvojťažka, ako aj po preložení čPf3 na h5.

Ďalšie dva príspevky do našej skladateľskej i riešiteľskej súťaže sú tentokrát od domácich skladateľov. V č. 126 je spracovaná cyklická zámena troch matov. I keď jej schéma nie je najnovšia, možno úlohu považovať za pôvodnú. V č. 127 (len v kontrolnej notácii) je spracovaná zámena troch matov. Riešenie oboch úloh zašlite do 15 dní na adresu: Redakcia Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 121 (Amirov a Kokšarov). Pozícia A: Pokus 1.Sd6? viazne na 1...f5! Preto 1.f5 hr. 2.Jf4 mat, 1...Vd6 (Sh6), Sd6, e:d3 2.Vc5, Jf6, D:d3 mat. Pozícia B: Pokus 1.f5? viazne na 1...Vh6! Preto 1.Sd6 hr. 2.Jf6 a Vc5 mat, 1...V:d6, S:d6, e:d3 2.Vc5, Jf5, D:d3 mat Zámena, zvodnosť a riešenia s témou Grimshaw (2 body).

* Štefan Sovík opravuje svoju dvojťažku č. 84 z 26. 9. m. r. nasledovne: bKe8 Db2 Sc8 Jc6 Pd7 f5 (6), čKc7 Sd8 Pb3 b4 b5 b6 b7 e7 f6 (9) – dvojťažka. Pozícia A: Kontrolná notácia. Pozícia B: Po úvodníku v A. Riešenie: Zd. hry: 1...K:c6, b:c6 2.Dc1, Dh2 mat. A: 1.D:b3 tempo, 1...K:c6, b:c6 2.Dc2, Dg3 mat. B: 1.Db4 tempo, 1...K:c6, b:c6 2.Dc3, Df4 mat.

Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy v rámci riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností započítame príslušné body.


Vzad <<  >> Vpred