Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 5. 1970)


Problém č. 124

Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)

a) diagram, b) Pb7–a2Kontrolná notácia: bKc7 Dh3 Vc8 Ve5 Sb1 Sb8 Jf5 Jf7 Ph2, čKf4 Dg4 Vc2 Vh5 Sh1 Je1 Pb7 c3 e2 f3 h6 – dvojťažka, ako aj po preložení čierneho pešiaka b7 na a2.


Problém č. 125Lajos Riczu, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+4=8)

a) diagram, b) Da2–b1


Kontrolná notácia: bKc3 Da2 Pe6 g5, čKf8 Vg8 Pe7 g6 – dvojťažka, ako aj po preložení bielej dámy a2 na b1.

Dnes uverejňujeme ďalšie dva originálne príspevky. V č. 124 popredného slovenského problémistu a nášho stáleho dopisovateľa Andreja Ančina je spracovaná téma polobatérie v pozícii A v troch variantoch, ku ktorým v pozícii B pribudnú dva nové. V č. 125 (len v kontrolnej notácii) sa iste každému bude páčiť dobrý úvodník. Riešenie oboch úloh zašlite do 15 dní na adresu: Redakcia Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 120 (Ivanovskij) z 30. 4. 1970. Pozícia A: "Biely na ťahu" 1...d5, f5 2.Db1, D:c4 mat, no vyčkávacieho ťahu niet. Preto 1.Dh5 tempo, 1...d5, f5 2.D:g4, Dh1 mat. Pozícia B: "Biely na ťahu" 1...d5, f5 2.D:g4, Dh1 mat. Vyčkávacieho ťahu zrejme opäť niet a preto 1.Db5 tempo, 1...d5, f5 2.Db1, D:c4 mat. Večná úloha, spracovaná vo forme "biely na ťahu" so zámenou dvoch matov. Téma, ktorá bola moderná pred 40–timi rokmi a preto originalita tejto úlohy bude asi ohrozená.

* Štúdiové turnaje. Anglický problémový časopis The Problemist má dvojročný informálny medzinárodný skladateľský turnaj. Rozhodcom je P. Perkonoja z Fínska. Štúdie treba zasielať na adresu A. J. Sobey, "Roseridge", 15 Kingswood Firs, Grayshott, Hindhead, Surrey, Anglicko.

* Podobnú ročnú súťaž má juhoslovanský časopis Novi Temy. Štúdie zasielajte na adresu: Georgi Hadzi–Vaskov, Leninova 14/I–1, Skopje, Juhoslávia.

* Štúdiový turnaj je aj vo švédskom časopise Tidskrift för Schack. Štúdie v dvoch vyhotoveniach treba zasielať na adresu: Eric Uhlin Ivar Claessons gata 7A, 44 200 Kungälv, Švédsko.


Vzad <<  >> Vpred