Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 6. 1970)


Problém č. 130

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)

a) diagram, b) Dg6<–>Vd3Kontrolná notácia: bKa4 Dg6 Vd3 Jc4 Jf7 Pd5, čKf4 Ve5 Jh2 Pd6 – dvojťažka, ako aj po vzájomnej výmene bielej dámy s bielou vežou (t. j. v pozícii B v kontrolnej notácii bude bDd3 Vg6 atď.).

Ďalší originálny príspevok je tentokrát od ukrajinského problémistu z "neďalekého" Ľvova. Úloha je rozhodne oddychovou na začínajúce horúce leto a okrem už tradičnej zámeny zvodnosti a riešenia v nej nájdete aj zámenu troch matov. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 124 (Ančin) z 28. 5. 1970. Pozícia A: Pokus 1.Kd8? viazne na 1...b5! Preto 1.Kb6 hr. 2.Vc4 mat, 1...Vb2+, Vd2, Dg6+, D:f5, f2 2.Vb5, Vd5, Ve6, Dg3, De3 mat. Pozícia B: Pokus 1.Kb8? viazne na 1...a:b1D! Preto 1.Kd8 hr. 2.Vc4 mat, 1...Dg6+, Vd2, Dg5+ (h4), D:f5, f2 2.Ve8, Vd5, Ve7, Dg5, De3 mat. Klasická úloha s veľmi jednotným strategickým obsahom v oboch dvojníkoch: krížne maty z batérie S–V. Úloha, ktorá mala u riešiteľov veľký úspech (2 body).

* Ako správne upozornil Š. Kokodič z Trenčína a po ňom aj niektorí druhí lúštitelia je problém č. 122 (Ivanovskij) úplne korektný: v oboch dvojníkoch "zdanlivé" vedľajšie riešenie 1.Da4?? viazne na 1...Jf7!, pretože sa vytvorilo ústupové pole pre čierneho kráľa na f6. Teda za túto úlohu bolo možné získať maximálne 2 body a podľa propozícií súťaže musíme strhnúť 1 bod za nesprávne uvedenú nekorektnosť nasledujúcim riešiteľom: Bušík, Durst, Labai a Sklenár.


Vzad <<  >> Vpred