Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 6. 1970)


Problém č. 129

Jaroslav Krupička, Brno

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+5=10)

a) diagram, b) Pd6–g5Kontrolná notácia: bKd7 Dc1 Sd2 Jb2 Pg4, čKd5 Pb7 d4 d6 e5 – dvojťažka, ako aj po preložení čierneho Pd6 na g5.

Ďalší pôvodný príspevok je tentokrát od mladého brnenského skladateľa Jaroslava Krupičku. V úlohe možno nájsť zámenu dvoch matov (1...e4, Ke4) vzhľadom k obom dvojníkom. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 123 (Mašek) z 21. 5. 1970. Pozícia A: Pokusy 1.Jb3?, Jb5?, Je6? viaznu postupne na 1...D:f2!, Dh8!, Jfd3! Preto 1.Je2 hrozí 2.Jc3 mat, 1...J:e2, Dh8, Ja4 (Jd1) 2.Se6, J:f4, c4 mat. Pozícia B: Pokusy 1.Jd7?, Jg8?, Vc6? viaznu postupne na 1...D:f2!, Dh4!, Dh8! Preto 1.Jd3 hrozí 2.Vc5 mat, 1...Jf:d3, D:f2, Ja4 (Jb:d3) 2.Se6, J:f4, c4 mat. Téma pokusov spracovaná v jednoduchej forme (2 body).

* V kategórii indických úloh, ktoré sme uverejňovali v minulom roku sme od rozhodcu Dr. W. Speckmanna obdržali tento predbežný výsledok: I. cena: B. D. Lyris, Grécko – 3 (HĽ, 30. 10.), II. cena: N. I. Spodin, ZSSR – 4 (VN, 7. 11.), III. cena: H. P. Rehm, NSR – 9 (VN, 31. 10.), 1. čestné uznanie: B. D. Lyris – 3 (HĽ, 4. 12.), 2. čestné uznanie: K. Mlynka, ČSSR (HĽ, 14. 3.) 3. čestné uznanie: H. P. Rehm – 9 (HĽ, 10. 10.), 1. pochvalná zmienka: Bron, ZSSR – 5 (VN, 31. 10.), 2. pochvalná zmienka: B. D. Lyris – 3 (VN, 17. 10.), 3. pochvalná zmienka: N. A. Bakke, Nórsko – 3 (VN, 1. 8.). Rozhodca súťaže bol prekvapený vysokou úrovňou vyznamenaných skladieb hlavne čo do originality, vzhľadom k obohranosti tejto témy. Pretože korektnosť niektorých úloh nie je 100 %–ná (hlavne opravy), budeme ešte v rámci riešiteľských súťaží predkladať na overenie niektoré z vyznamenaných úloh.


Vzad <<  >> Vpred