Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 7. 1970)


Problém č. 134

David Hjelle, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)

a) diagram, b) –Sb4Kontrolná notácia: bKh2 De2 Ve4 Sb4 Jd5 Pe7 h6, čKe8 Vh8 Jb5 Jh5 Pd7 f7 – dvojťažka, ako aj po vynechaní bieleho strelca b4.

David Hjelle – popredný svetový skladateľ dvojťažiek poctil našu rubriku tiež svojím príspevkom. V jeho úlohe je spracovaná zámena zvodnosti a riešenia, no tentokrát už nie využitím symetrickej pozície. Úloha nie je ťažká na riešenie, no i tak treba dať pozor, na prípadné nekorektnosti. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 129 (Krupička) z 18. 6. 1970. Pozícia A: 1.Sh6 tempo, 1...e4, Ke4, d3, b5(b6) 2.Dg5, Dh1, Dc4, Dc6 mat. Pozícia B: 1.Dc7 tempo, 1...e4, Ke4, d3, b5(b6) 2.Dd6, Db7, Dc7, Dc4, Dc6 mat. Zámena dvoch matov. Jednoduchá a vzdušná konštrukcia (P. Hatala, Bratislava). Samozrejme, že v pozícii A nejde 1.Dc7? Ke4! 2.D:b7? d5! a preto niektorí riešitelia sú chudobnejší o jeden bod.

* Stav riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE vrátane problému č. 128: Maximálny počet bodov 29 získali Š. Kokodič a M. Sečkár. 28 bodov majú: Z. Labai, P. Hatala a A. Ančin. 27 bodov majú: M. Méri, J. Sklenár, K. Stopka a J. Valuška atď.

* Posledný 20–ty súťažný problém do riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE bude uverejnený v budúcej rubrike. Po krátkej prestávke (asi 6–7 rubrík), kedy budeme odmeňovať vždy dvoch správnych riešiteľov šachovou literatúrou bude vypísaná ďalšia súťaž tohto typu.


Vzad <<  >> Vpred