Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 8. 1970)


Problém č. 138

Hans Staudte, NSR

Die Schwalbe 1963

Mat 2. ťahom (6+1=7)

a) diagram, b) –Jd7 (5+1=6)

c) v b) –Jd4 (4+1=5)

d) v c) –Sd2 (3+1=4)Kontrolná notácia: bKg4 Da7 Sd2 Jd4 Jd7 Pf7, čKg6 – dvojťažka, ako aj po postupnom vynechávaní bJd7, potom v tejto pozícii bJd4 a nakoniec v tejto pozícii ešte aj bSd2.

Uhorková sezóna dopadla asi aj na šachových skladateľov, lebo všetky príspevky do našej medzinárodnej súťaže sme buď pre zníženú kvalitu museli vrátiť, resp. pre prípadné nekorektnosti zaslať autorom späť na prepracovanie. Preto dnes zaraďujeme reprodukciu–štvorník, ktorému každý čitateľ bude dobre rozumieť pre jeho kuriózne riešenie. Je to iste aj dobrý príklad na to, aké úlohy treba skladať do našej súťaže. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 134 (Hjelle) z 23. 7. 1970. Pozícia A: Pokusy 1.D:b5?, D:h5?, Vc4?, Vg4?, viaznu postupne na 1...f6(5)!, V:h6!, d6!, f6(5)! Preto 1.Dg4 tempo, 1...d6, V~, Vf8!, Jb~, Jh~ 2.Dc8, Dg8, e:f8D(V), Jc7, Jf6 mat. Duál po 1...f6(5) 2.Dg6 a D:h5 mat nebodujeme (autor ho uvádza a nepovažuje za závadný). Pozícia B: Pokus 1.Dg4? viazne na 1...Vf8! Preto 1.Va4 hrozí 2.Va8 mat, 1...d6, f6(5) 2.D:b5, D:h5 mat. Téma pokusov (maximálne bolo možné získať 2 body).

* Z nových kníh. Do predajní zahraničnej literatúry sa dostala kniha sovietskeho veľmajstra D. I. Bronštejna: 200 otkrytých partií, t. j. jedná sa o partie, ktoré začínajú 1.e2–e4 e7–e5. Pred každou partiou je stručný komentár, ktorý upozorňuje čitateľa na zvraty v príslušnej partii. Kniha stojí 7 Kčs a bude iste dobrou pomôckou pre každého praktického šachistu.


Vzad <<  >> Vpred