Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 8. 1970)


Problém č. 139

Fritz Hoffmann, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)

a) diagram, b) Pc3–f5Kontrolná notácia: bKe8 Dh2 Vb1 Sc6 Sh8 Ja4 Je7 Pa2 d7, čKb4 Dg1 Vd1 Ve1 Sf2 Jb3 Je2 Pa3 a5 c3 c4 g6 – dvojťažka, ako aj po preložení čierneho pešiaka c3 na f5.

Náš nárek v minulej rubrike o "uhorkovej sezóne" si museli vziať autori asi k srdcu, pretože behom dvoch týždňov sa v redakčnej pošte nazbierala pekná kôpka úloh, z ktorých veľa je zaujímavých. Tak napríklad v dnešnej okrem tradičnej zámeny zvodnosti a riešenia je spracovaná zámena témy: v pozícii A téma Grimshaw (pole d4) a v pozícii B zase kompletný Fleck. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou. Adresa je: Redakcia Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31.

Riešenie problému č. 135 (Densmore) z 30. 7. 1970. Úloha bola prvýkrát uverejnená v roku 1916 v The Pittsburgh Gazette. 1.Sg1 tempo, 1...Va5 2.b:a5 h5 3.Db7(b8) mat, 1...Vb5 2.a:b5 h5 3.Da4 mat, 1...Vc5 2.b:c5 h5 3.Db7(b8) mat, 1...Vd5 2.e:d5 h5 3.Ve8 mat, 1...Ve5 2.f:e5 h5 3.Vf8 mat, 1...Vf5 2.e:f5 h5 3.Vf8 mat, 1...Vg5 2.f:g5 h5 3.Vf8 mat, 1...V~ 2.De3 a 3.Da7 mat. Úloha pripomínajúca štýl Loyda (maximálne bolo možné získať 3 body).

* Upozornenie. Výsledok riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE uverejníme v budúcej rubrike. Ďalšia podobná a v ČSSR jediná riešiteľská súťaž tohto druhu bude vypísaná o dva týždne, t. j. 10. 9. 1970. Zaistite si preto Hlas ľudu už dnes. Kto chce, môže si predplatiť len štvrtkové čísla. Cena jedného je 1 Kčs.


Vzad <<  >> Vpred