Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 10. 1970)


Problém č. 145

Jozef Taraba, Trakovice

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)

a) diagram, b) po úvodníku v AKontrolná notácia: bKb3 Dc3 Jc2 Jd4 Pf3 g4 g5 h4, čKe5 Sf8 Pd6 e7 g6 g7 – dvojťažka, ako aj po úvodníku v pozícii A (po správnom úvodníku v A je opäť biely na ťahu a má dať čiernemu mat najneskôr druhým ťahom).

Dnešná úloha mladého slovenského problémistu je trochu kuriózna: V pozícii A si treba všimnúť, aké maty sú pripravené na ťahy čierneho pred úvodníkom po 1...d5, Kd5, Kf4 a ako sa zamenia po správnom úvodníku, po ktorom vznikne aj pozícia B. Tá je už konštruovaná v pozícii "biely na ťahu" a jej úvodník musí prekvapiť i menej skúseného riešiteľa. Za zmienku stojí i zvodnosť 1.Jb5?, ktorá hrá vážnu úlohu v zámene matov. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie každej z pozícií možno dostať po 2 body do riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE.

Riešenie problému č. 139 (Hoffmann) z 27. 8. 1970. Pozícia A: Pokus 1.Sd4? viazne na 1...Dg5! Preto 1.Df4 hr. 2.V:b3 mat, 1...Vd4, Jd4, Sd4, V:b1, Jc1 (J:f4) 2.Db8, Jd6, Jd5, Jd5, S:c3 mat. Pozícia B: Pokus 1.Df4? viazne na 1...Vd3! No i autorom zamýšľaná intencia 1.Sd4 hr. 2.Db8, Dd6, Sd5 mat, 1...V:d4, S:d4, J:d4 2.Db8, Jd5, Dd6 mat viazne na 1...c3! čím je úloha neriešiteľná. Škoda peknej myšlienky, no dúfame, že sa podarí opraviť. Odmenu za správne riešenie dostanú: Z. Labai z Milanoviec a O. Bránecký z Bratislavy.

Riešenie problému č. 140 (Makaronec) z 3. 9. 1970. Pozícia A: Pokus 1.Jdc5? viazne na 1...Vb3! Preto 1.Jec5 hr. 2.Ve3 a Sd5 mat, 1...f4 2.Je5 mat. Pozícia B: Pokus 1.Jec5? viazne na 1...Ve6! Preto 1.Jdc5 hr. 2.Ve3 a Sd5 mat, 1...f4 2.Jd4 mat. Zámena zvodnosti a riešenie a jedného matu. Odmenu za správne riešenie dostanú: B. Danková z Bratislavy a A. Dakošová z Moravského Jána.


Vzad <<  >> Vpred