Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 10. 1970)


Problém č. 146

Jurij Gordian a

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+5=16)

a) diagram, b) Sc4–f6, c) v A Jh2–g3Kontrolná notácia: bKb2 Va4 Vg7 Sb4 Sh7 Jf4 Jh2 Pd5 e6 f2 h4, čKe5 Sc4 Pf3 h5 h6 – dvojťažka, ako aj po preložení čierneho Sc4 na f6 a v pozícii A po preložení bieleho Jh2 na g3.

Za správne vyriešenie dnešného originálneho príspevku dvojice sovietskych autorov možno získať 6 bodov (ak všetky pozície budú korektné). No možno povedať, že za skladateľský výkon by si úloha zaslúžila oveľa väčšie ocenenie, veď spracúva súčasne tri vrcholné témy. Vzhľadom k pozícii A a B keď porovnáte maty po správnom úvodníku po 1...S~, Kd4, K:f4 zistíte, že sa cyklicky zamieňajú – teda téma Lačný (v symbolike Ing. B. Formánka je to téma Z–23–32, kde prvé číslo značí počet fáz – u nás riešenie pozície A a B, druhé počet rôznych variantov, tretie počet rôznych obrán a štvrté počet rôznych matov v oboch fázach). No ak pridáme tretiu fázu – riešenie pozície C a v nej si budeme všímať len varianty 1...S~ (a) a 1...Kd4 (c), ďalej v pozícii A porovnáme len varianty 1...S~ (a) a 1...K:f4 (b) a v pozícii B len varianty 1...K:f4 (b) a 1...Kd4 (c), môžeme objaviť tému Z–32–32 (cyklický Ruchlis). Ak vo všetkých troch fázach porovnáme len varianty 1...S~ a 1...Kd4 objavíme tému Z–32–23 (cyklický Zagorujko). Teda vrcholný výkon, ktorý môže zmariť iba prípadná nekorektnosť. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 141 (Ivanov) z 10. 9. 1970. Pozícia A: Pokus 1.Vg6? viazne na 1...Ve4! Preto 1.Df7 hr. 2.Dc4 mat, 1...Sd5 (Ve6), Vd5, Vc5 2.D:a7, Jc6, Vd3 mat. Pozícia B: Pokus 1.Df7? viazne na 1...Vc6! Preto 1.Dg6 hr. 2.Dd3 mat, 1...Se4 (Vf5), Ve4, Ve3 2.Dg1, Dd6, Vc4 mat. Zámena zvodnosti a riešenia s volnou zámenou troch matov. Pekná úloha (Z. Labai, Milanovce). Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad <<  >> Vpred