Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 9. 1970)


Problém č. 141

Nikolaj S. Ivanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)

a) diagram, b) –Pd6Kontrolná notácia: bKb2 Dh5 Vc3 Jb4 Jd2 Pd6 f4, čKd4 Ve5 Sg7 Sh1 Ja1 Pa7 h3 – dvojťažka, ako aj po vynechaní bieleho pešiaka d6. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu: Redakcia Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Je to prvý súťažný problém do dlhodobej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE, ktorú vypisujeme nižšie. Za každú správne vyriešenú pozíciu možno získať dva body. Je to novinka, ktorú vysvetlíme v budúcej rubrike.


Veľká riešiteľská súťaž o albumy FIDE

Dnešným problémom otvárame už tretiu, dnes už populárnu riešiteľskú súťaž dotovanú Albumami FIDE a ďalšou hodnotnou šachovou literatúrou. V súťaži bude konkurovať 20 problémov (prevažne dvojťažiek–dvojníkov) a ceny tentokrát sú nasledujúce: I. cena Album FIDE 1945–55 a kniha M. Niemeijera: Inspanning en ontspanning (105 problémov na kriedovom papieri), II. a III. cena: Album FIDE 1945–55, IV. cena: Album FIDE 1956–58, V. cena: M. Niemeijer: Inspanning en ontspanning, VI. cena: M. Niemeijer: Hoekstenen. Ďalších 6 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 15 bodov odmeníme hodnotnou zahraničnou literatúrou. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci i kolektívy a možno si u svojho poštového doručovateľa objednať iba korunový štvrtkový Hlas ľudu so šachovou rubrikou.

* Bodovanie riešení je nasledovné: Za správne riešenie dvojťažky možno získať 2 body, no v prípade dvojníkových úloh za vyriešenie každej pozície možno získať tiež dva body, trojťažky tri body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhé pokračovanie po tematickej obrane), no v jednom variante za duál možno získať len jeden bod, 1 bod sa priznáva aj za oznámenie neriešiteľnosti problému, no ak riešiteľ uvedie aj autorom zamýšľané riešenie, dostane príslušný počet bodov naviac, 1 bod sa priznáva aj za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). V prípade, že riešiteľ oznámi nesprávnu nekorektnosť, strháva sa mu jeden bod.


Vzad <<  >> Vpred