Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 9. 1970)


Problém č. 140

Leonid Makaronec, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)

a) diagram, b) Jc8–b7Kontrolná notácia: bKf1 Ve1 Sa2 Jd3 Je6 Pf2 h3, čKf3 Va5 Vb8 Sa7 Sh7 Jc8 Pa4 f5 h6 – dvojťažka, ako aj po preložení čierneho jazdca c8 na b7.

Riešenie dnešnej už druhej úlohy ukrajinského problémistu z Ľvova zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou. Pri adrese nezabudnite napísať poznámku "ŠACH".


Výsledok riešiteľskej súťaže o albumy FIDE

Apríl – júl 1970, maximálne dosiahnuteľný počet bodov 49.

I. cena, 48 bodov: Štefan Kokodič, Trenčín (Album FIDE 1945–55 a 1962–64) II. cena, 47b: Miloš Sečkár, Trenčín (Album FIDE 1945–55), III. cena, 46b: Ján Valuška, Zvolen (Album FIDE 1945–55), IV. cena, 45b: Ján Hatala, Bratislava (Album FIDE 1959–61), V. cena, 44b: K. Stopka, Zlatovce (Album FIDE 1956–58 – cenu vyhral lósom).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 15 bodov lósom vyhrávajú problémovú knihu známeho holandského problémistu dr. M. Niemeijera: Hoekstenen: A. Ančin (Komárno), A. Bakoň (Kamenica nad Topľou), L. Chovan (Žikárca), A. Kniebügl (Trnava), M. Méri (Dunajská Streda), V. Roziak (Martin) a A. Zlatohlavý (Kojatice). Výhercom srdečne blahoželáme.

Poradie ďalších riešiteľov: 44b: J. Sklenár, 43b: A. Ančin, Z. Labai, M. Méri, 42b: K. Wagner, 41b: A. Kniebügl, P. Lachata, G. Mózes, 40b: Š. Fábry, 39b: P. Durst, 36b: Š. Selley, 31b: A. Zlatohlavý, 29b: V. Roziak, 26b: A. Bakoň, 25b: J. Modrák, 20b: L. Chovan, 18b: K. Zboroň, 16b: J. Štúň, 13b: Ing. V. Bušík, L. Frankovič, 12b: O. Ralík, 11b: S. Zábojník, 10b: G. Koritšanský, J. Ontko, J. Vilem, 9b: Šachový krúžok pri SVŠ v Senici, 8b: L. Hladký, L. Kočík, T. Sládek, 7b: Ing. J. Karel, 6b: Z. Libiš, 5b: MUDr. A. Novotný, 2b: L. Brankovič, 1b: J. Tužinský. Námietky proti výsledku turnaja zašlite do 5 dní.

* V budúcej rubrike vypíšeme novú dlhodobú súťaž dotovanú opäť Albumami FIDE a ďalšiou hodnotnou zahraničnou šachovou literatúrou. Zaistite si preto štvrtkový Hlas ľudu už teraz!

* V prípade, že z horeuvedených riešiteľov danú literatúru už niektorí majú, radi sprostredkujeme na požiadanie výmenu ceny.


Vzad <<  >> Vpred