Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 7. 1970)


Problém č. 135

Darso J. Densmore

The Pittsburgh Gazette 1916

Mat 3. ťahom (14+3=17)Kontrolná notácia: bKa3 Db3 Ve2 Vf3 Sa7 Sg8 Jc6 Jd6 Pa4 b4 c4 e4 f4 g3, čKa8 Vh5 Ph6 – trojťažka.

Pretože dnešná úloha je už poslednou súťažnou úlohou do veľkej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE, robíme dnes výnimku a miesto už tradičnej dvojťažky–dvojníka uverejňujeme trojťažku. Je síce na riešenie trochu ťažká, no zato zaujímavejšia a naviac i viac radosti po jej správnom vyriešení. Zašlite ho do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno dostať tri body. V trojťažke treba uviesť všetky varianty.

Riešenie problému č. 130 (Bohdanov) z 25. 6. 1970. Pozícia A: 1.Jd2 tempo, 1...V:d5, Ve1, Vf5, J~ 2.De4, Dg5, Dg3, Vf3 mat, no po 1...Vg5 ide 2.D:g5 aj De4 mat, čo je škodlivý duál (1 bod). Pozícia B: 1.Jh6 tempo, 1...V:d5, Ve1, Ve4, J~ 2.De3, Df5, Dg3, Vg4 mat, no aj dva škodlivé duály: 1...Ve3 2.D:e3 a Df5 mat a 1...Vf5 2.Df5 a De3 mat (2 body, maximálne bolo možné získať 5 bodov).

Riešenie problému č. 131 (Durst) z 2. 7. 1970. Pozícia A: 1.D:d2 tempo, 1...J~, d4, e3 2.Df4, Da5, D:e3 mat. Duál po 1...Jf4 2.D:f4 a g:f4 mat, nepokladáme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Pozícia B: 1.Dh1 tempo, 1...J~, d4, e3 2.Dh8, D:e3, D:d5 mat. Zámena troch matov. Škoda, že v pozícii A je pomerne hrubý úvodník (2 body).

* V západonemeckom šachovom časopise Schach–Echo je v roku 1970 ročný skladateľský turnaj v nasledujúcich kategóriach: Dvojťažky (rozhodca Ing. J. Brabec), trojťažky (J. Wenda), viacťažky (H. Klüver), samomaty (W. Rosolak), pomocné maty dvojťahové (U. Ring), pomocné maty troj– a viacťahové (A. H. Kniest), ostatné exoproblémy (B. Kozdon). Úlohy treba behom roka zasielať na adresu: G. W. Jensch, 623 Frankfurt 80, Liederbacher Str. 85, NSR.


Vzad <<  >> Vpred