Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 9. 1969)


Problém č. 84

Štefan Sovík, Semerovo

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)Kontrolná notácia: bKe6 Dh2 Sg8 Jg6 Pd5 f7, čKg7 Sf8 Pd6 e7 h3 h4 h5 h6 h7 – dvojťažka. Pozor!! Po správnom úvodníku vzniká opäť nová dvojťažka, ktorá úzko súvisí s predchádzajúcou.

Štefan Sovík – učiteľ zo Semerova a prekvapujúci víťaz preboru ČSSR 1966–68 v oddelení dvojťažiek je ďalším prispievateľom z nášho kraja. V jeho dvojťažke je na každý ťah čierneho pripravený mat: 1...Kg6 2.Dg1 mat a 1...h:g6 2.Db2 mat. Po správnom úvodníku sa tieto maty zamenia. No ak po tomto úvodníku by bol opäť na ťahu biely, vznikne nová dvojťažka s novým riešením a opäť so zamenenými matmi. Teda po Valuškovej úlohe č. 48 a Szwedowského č. 80 už tretia poschodová zámena dvoch matov, tentokrát vo forme reťazovej úlohy. Správne riešenie oboch pozícií zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 76 (Fjellström) z 1. 8. t. r. "Biely na ťahu": 1...b6, b5, f:e4, D~, J~ 2.Jg6, Jed3, Vg4, Jed3 (g6), Vf3 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet a preto po úvodníku 1.Ve3 tempo sa prvé štyri maty zamenia: 2.Je6, Jcd3, V:e4, Jcd3 (e6) mat. Zámena štyroch matov. Odmenu za správne riešenie dostanú: L. Hladký zo Šale a J. Pavlík z Bratislavy.

Riešenie problému č. 77 (Strýček) z 8. 8. t. r. Pokus 1.Sg8? tempo, 1...e:f3 2.Ve6 K:a2 3.Vb6 mat viazne na 1...g:f3! Preto úlohu rieši iba 1.Sh8 tempo, 1...e:f3 2.Ve5 Ka1 3.Vb5 mat, 1...g:f3 2.Vg7! Ka1 3.Vb7 mat. Indická téma so zvodnosťou a dvoma klasickými variantmi v riešení. Odmenu za správne riešenie dostanú: M. Méri z Dunajskej Stredy a Z. Labai z Milanoviec.


Vzad <<  >> Vpred