Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 9. 1969)


Problém č. 83

A. P. Tomipov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: bKh3 Dc8 Va5 Vb1 Sg4 Jc3 Jf3 Pa2 c5 c7, čKc6 Sb3 Jc2 Jg6 Pa3 a4 a6 e6 f4 h4 – dvojťažka.

V dnešnom ďalšom originálnom príspevku takmer neznámeho autora zo ZSSR si treba všimnúť, aké maty sú pripravené pred úvodníkom na ťahy čierneho 1...Jc~, Jg~, S~, e5 a ako sa zamenia po správnom úvodníku. Riešenie potom zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 74 (Garai) z 18. 7. t. r. Riešenie pozícia A (diagram): 1.Sb1 h3 2.Vc2! Ke5 3.Vc4 mat. Pozícia B (po premiestnení čPh4 na f7): 1.Sb8 f6 2.Vc7! Ke5 3.Vc4 mat. Pozícia C (po premiestnení v B čPf7 na b7): 1.Vc8 b6 2.Sc7 Kc5 3.Se5 mat. Trojník, ktorý v každom riešení obsahuje jeden klasický indický variant. Sympatická úloha. Odmenu za správne riešenie dostanú: A. Martinková z T. Teplíc a E. Kohútová z Bratislavy.

Riešenie problému č. 75 (Simonet) z 25. 7. t. r. Na každý ťah čierneho pred úvodníkom je pripravený mat, teda "biely na ťahu": 1...g5, f3, c6, c3 2.Se4, e4, D:c4, De4 mat. Po úvodníku 1.J:c4 tempo, sa prvé tri maty zamenia: 1...g5, f3, c6, Ke4 2.Vd1, Je3, Jb6, Dc6 mat. Zámena troch matov. Škoda, že úvodník je tak surový. Odmenu za správne riešenie dostanú: T. Macko a M. Šabo z Bratislavy.

* Autor problému č. 68 (Bakke) z 6. 6. t. r. opravuje svoju štvorťažku nasledovne: bKh5 Sc8 Pe3 f2 g3 (5), čKg7 – mat 4. ťahom. Riešenie: 1.f3 Kg5 2.Sa6 Kh5 3.Se2 Kg5 4.f4 mat. Teda autorovi sa podarilo ušetriť ešte jeden biely kameň. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy a prípadné závady nám oznámte v rámci riešenia dnešnej úlohy.


Vzad <<  >> Vpred