Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 6. 1969)


Problém č. 68

Nils Adrian Bakke, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 4. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: bKh7 Vg6 Sc6 Pc4 d2 e3, čKe5 – štvorťažka.

Ďalší originálny príspevok z Nórska je pre druhú kategóriu našej medzinárodnej súťaže a spracúva Herlinovú tému. Biely sa musí najprv postarať o to, aby čKe5 sa pohyboval iba po poliach e5–f5 a potom už bSc6 ľahko obíde kritické pole d3. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami.

Riešenie problému č. 61 (Taraba) z 11. 4. t. r. Okrem autorom zamýšľaného riešenia 1.Je3 tempo má úloha i vedľajšie riešenie 1.Ve3! ~ 2.Vd2 mat. Autorovi sa podarilo úlohu opraviť nasledovne: bKa2 Vb3 Vd1 Sa6 Ja4 Jf4 Pc5 e2 e6 (9), čKc4 Jb5 Pa3 b4 c6 d5 d6 e3 e7 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie: "Biely na ťahu": 1...d:c5 2.Jb6 mat, 1...d4 2.Vc1 mat. Vyčkávacieho ťahu však nieto a preto po úvodníku 1.Jd3! Kd4 hrozí 2.V:b4 mat sa maty zamenia: 1...d:c5 2.Je5 mat, 1...d4 2.Jb6 mat. Polorecipročná zámena dvoch matov. Dobrá úloha, ktorá má zatiaľ nádej na popredné umiestnenie. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy, a oznámenie prípadných nekorektností na adresu redakcie. Odmenu za správne riešenie dostanú: J. Vilem z N. Zámkov a L. Zaťko z V. Bieroviec.

Riešenie problému č. 62 (Wirtanen) z 18. 4. t. r. Čierny má silné obrany v ťahoch 1...e:d3 (e:f3), lebo hrozí mu pat. A preto biely týmto obranám zabráni iba indickým manévrom: 1.Sg8 tempo, 1...e:d3 2.Kf7 Kd5 3.Kf6 mat – indická téma, 1...e:f3 2.Sh7 Ke4 3.Kf6 mat – Herlin. Po 1...e3 ide 2.Vd5+ aj 2.Vd4 čo je neškodný duál, lebo variant nie je tematický. Odmenu za správne riešenie dostanú: M. Sabo zo Z. Moraviec a D. Vlček z Bratislavy.


Vzad <<  >> Vpred