Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 4. 1969)


Problém č. 61

Jozef Taraba, Trakovice

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: bKb1 Vc2 Ve1 Sf1 Jc4 Jd8 Pa6 b4 e6 f2, čKd4 Sa1 Pa7 b2 d6 e5 e7 f3 – dvojťažka.

Ďalším prispievateľom z nášho kraja do našej medzinárodnej skladateľskej súťaže dvojťažiek konštruovaných v pozícii "biely na ťahu" je autor z Trnavského okresu – poslucháč 2. ročníka VŠE – Jozef Taraba. V jeho dvojťažke sú na všetky ťahy čierneho pripravené maty: 1...d5 2.Jc6 mat, 1...e4 2.Vd1 mat a 1...Kd5 2.Vd2 mat. Ako sa zamenia po správnom úvodníku? Dvom správnym riešiteľom úlohy, ktorú treba zaslať do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese sme pripravili ceny, dotované hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 55 (Opalek) z 28. 2. t. r. Ak by sa čierny kráľ po 1...Kc4 dostal na pole b3, biely by už mat nedal. No úlohu nerieši napríklad ani 1.Kd3? a6! 2.Sh7 Kd5 3.Sg8+ Kc5 4.Sb2 pat a teda preto nejde prerušiť bieleho strelca na b2 pešiakom. A preto riešenie: 1.Kd3 tempo a čierny má dve možnosti: 1...Kc4 (d5) 2.Sf7+ Kc5 3.Sa2! a6 4.b3 Kd5 5.b4 mat – teda od tretieho ťahu klasické spracovanie indickej témy, lebo bSf7 prekročil kritické pole b3, na ktorom bol potom prerušený pešiakom. Druhý variant: 1...a6 2.Sb1 Kc4 (d5) 3.Sa2+ Kc5 4.b3 Kd5 5.b4 mat – teda klasické spracovanie Herlinovej témy, lebo biely strelec "obišiel" kritické pole b3, aby ho na ňom mohol prerušiť pešiak. Dva jednotné varianty, ktoré robia z úlohy jednotný celok. Aj myšlienka je veľmi originálna a v tomto prevedení (strelec–pešiak) nebola vo dvoch variantoch (v jednej úlohe naraz indická a Herlinova téma) ešte spracovaná. Odmenu za správne riešenie dostanú: K. Zboroň z Komárna a E. Golis z Bratislavy.


Vzad <<  >> Vpred