Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 4. 1969)


Problém č. 60

Espen Backe, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)Kontrolná notácia: bKb6 Dd2 Sa2 Se1 Jh4 Jh7 Pc5 h3, čKe4 Pa3 b7 d3 e2 – dvojťažka.

Erik Backe – známy nórsky problémista žijúci v Oslo je ďalším zahraničným autorom, ktorý sa svojou úlohou prihlásil do nášho skladateľského turnaja. V jeho dvojťažke je spracovaná voľná poschodová zámena dvoch matov. Pred úvodníkom sú na oba ťahy kráľa 1...Kd4, Ke5 pripravené 2.Df4, De3 mat a podmienky našej súťaže sú teda splnené. Po zvodnosti (neprezradíme ju) vzniknú nové obrany kráľom a po správnom úvodníku opäť nové obrany a samozrejme vždy na tieto obrany nasledujú nové maty. Riešenie úlohy zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.


Svetozar Gligorič

zohral na tohoročnom turnaji v Hastingse zaujímavú a poučnú partiu, ktorú dnes reprodukujeme.


b: Gligorič – č: Kottnauer

Pircova obrana, Hastings 1969

1.d4 d6 2.e4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7 5.Jf3 0-0 6.Sd3 c5 (Lepšie je 6...Jc6 alebo 6...Sg4) 7.d5 e6 8.d:e6 f:e6 (Vzhľadom na rýchlejší vývin figúr bolo opäť lepšie 8...S:e6) 9.0-0 Jc6 10.Kh1 a6 11.e5! d:e5 (Obeť, ktorú čierny nemal prijať, lebo biely si tak otvoril dráhy pre útok) 12.f:e5 Jg4 13.Sg5 Dc7 14.Je4 Jg:e5 15.J:e5 J:e5 16.V:f8+ K:f8 17.Df1+ Kg8 18.Df4 Df7 19.Dg3 J:d3 20.D:d3 c4? (Hrubá chyba, po ktorej je čierny už stratený. Správne mal hrať 20...e5, aby uvoľnil čSc8) 21.Dd8+ Df8 22.Vd1 e5 (Samozrejme nešlo 22...D:d8? 23.V:d8+ Kf7 24.Jd6 mat) 23.Se7! D:d8 24.V:d8+ Kf7 25.Sa3 a čierny sa vzdal, lebo proti hrozbe 26.Jd6+ niet účinnej obrany.


Vzad <<  >> Vpred