Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 9. 1969)


Problém č. 81

Stanislav Vokál, Prešov

Originál pre Hlas ľudu

Mat 6. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: bKh1 Vd1 Ja4 Jg2 Pb2 e2 e4 g3, čKa1 Sb1 Pa2 b4 e3 e5 g4 h2 – šesťťažka.


Problém č. 82

Ing. Herbert Engel, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+7=12)


Kontrolná notácia: bKg1 Dg4 Se1 Jb2 Jb5 (5), čKe3 Sh1 Pe2 e4 f4 g2 g5 (7) – dvojťažka.


Dnes uverejňujeme dve úlohy (č. 82 len v kontrolnej notácii): č. 81 od mladého prešovského autora má logický nádych. Nejde tematický pokus 1.Je1? b3! 2.K:h2 pat a preto biely musí najprv indickým manévrom nejako obísť kritické pole e1, aby už potom vyšiel tematický pokus. V č. 82 je v jednoduchej forme spracovaná zámena jedného matu (1...f3 2.D:g5 mat). Mereditka sa bude určite páčiť.

Riešenie zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 73 (Ančin) z 11. 7. t. r. Biely na ťahu: 1...Sd7 (e8), V:g5, d:e5 2.Dd3, Se4, V:e5 mat. Po úvodníku 1.Df2 tempo sa prvé dva maty zamenia: 1...Sd7 (e8), V:g5, Ke4, Kc5, d:e5 2.Df3, e4, Df3, e4, V:e5 mat. Samozrejme nejde 1.De3+ Kc5+! – šach bielemu kráľovi, čo si niektorí naši čitatelia nevšimli. Zámena dvoch matov. Odmenu za správne riešenie dostanú J. Haluška a S. Chmelař z Bratislavy.

* J. Vilem vylepšuje svoju úlohu uverejnenú v Hlase ľudu dňa 13. 6. t. r. ušetrením jedného bieleho pešiaka nasledovne: bKg1 Sd1 Sd6 Jb5 Jd4 Pa4 d2 e5 g3 g4 (10), čKd5 Sh1 Pb6 d3 d7 g2 g5 (7) – dvojťažka, s nezmeneným riešením 1.Jf5! tempo (viď. Šachové okienko z 1. 8. t. r.) Prosíme riešiteľov o oznámenie prípadných nekorektností.


Vzad <<  >> Vpred