Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 10. 1969)


Problém č. 90

Alexandr Feoktistov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (10+6=16)

A. diagram, B. bSf2 na e3, C. v pozícii

B bPh2 na b2, D. bPb2 na b4Kontrolná notácia: bKe8 Vf3 Sf2 Jb7 Jc3 Pb5 e2 g4 h2 h3, čKe5 Pc4 e6 g5 g7 h4 – trojťažka–štvorník.


Problém č. 91

I. I. Vuľfovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Kontrolná notácia: bKd8 Da8 Se4 Jd7 Je6 (5), čKf7 Pe5 (2) – dvojťažka.

Č. 90 treba najprv riešiť z diagramu, potom treba preložiť bSf2 na e3, potom v tejto pozícii Ph2 na b2 a nakoniec Pb2 na b4. V každej pozícii je spracovaná indická téma. V č. 91 (len v notácii) si treba všimnúť zdanlivé hry 1...Kg8 a 1...K:e6 a ako sa zamenia po správnom úvodníku. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 80 (Szwedowski) z 5. 9. t. r. Autorom zamýšľaná intencia: 1.Dc2 tempo, ale aj vedľajšie riešenie 1.V:d4+, čo je iste veľká škoda. Oprava. Odmenu za správne riešenie dostanú: K. Siegel z Malaciek a M. Bartoš z Bratislavy.

Riešenie problému č. 81 (Vokál) z 12. 9. t. r. 1.Vf1 b3 2.Je1 S:e4+ 3.Jg2+ Sb1 4.K:h2 e4 5.Je1 Sc2 (d3) 6.J:c2 (d3) mat, žiaľ úloha má aj škodlivý duál 3.K:h2 Sb1 4.Jg2 e4 5.Je1 a 6.Jc2 mat, Podarí sa autorovi oprava?

Riešenie problému č. 82 (Engel) z 12. 9. t. r. 1.Dc8 tempo, 1...Kf3, f3, g4 2.Dh3, Dc1, Dc3 mat. Zámena jedného matu v pozícii "biely na ťahu". Odmenu za správne riešenie dostanú: L. Hladký zo Šale a A. Košenská z Bratislavy.


Vzad <<  >> Vpred