Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 2. 1971)


Problém č. 161

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: bKe2 De7 Vd5 Vf5 Pb5 e3 h5, čKe4 Pd6 e5 e6 f6 – dvojťažka.

Ďalší originálny príspevok od nášho stáleho prispievateľa – Ukrajinca Bohdanova, žijúceho v Ľvove, obsahuje trojfázovú zámenu dvoch matov spracovanú vo forme 2 zvodnosti + riešenie (vo všetkých troch fázach si treba všimnúť hlavne obrany 1...e:d5 a 1...e:f5). Otvorenou otázkou už zase ostáva iba problém originality, lebo podobné schémy spracovali i naši autori. Úloha je súčasná i druhou úlohou do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, dotovanej Albumami FIDE, ktorú sme vypísali v minulej rubrike (č. 160, Z. Labai: bKa2 Dc7 Vh3 Sc6 Jb2 (5), čKc5 Jb8 (2) – mat 2. ťahom – 3 riešenia). Jej riešenie spolu s riešením dnešnej úlohy môžete ešte stále zaslať na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie č. 160 možno získať 6 bodov (za každý správny úvodník po 2 body) a za správne riešenie dnešnej úlohy 2 body. Pozor však na prípadné nekorektnosti, ktoré bodujeme podľa propozícii z minulej rubriky zvlášť a ktoré pri takýchto druhoch riešiteľských súťaží sú rozhodujúce.

Riešenie problému č. 154 (Reiprich) z 17. 12. 1970. Pozícia A: 1.Dd6 tempo, 1...Kc3, Ke3 2.Da3, Dg3 mat. Pozícia B: 1.Dd5 tempo, 1...Kc3, Ke3 2.Db3, Df3 mat. Zámena dvoch matov v pozícii "biely na ťahu" vo forme "večnej úlohy". Žiaľ úloha má čiastočného predchodcu: V. J. Čepižnyj, Volgogradská pravda 1968: bKd2 Dd7 Jb7 Jg6 Pa3 (5), čKd4 Sd5 (2) – mat 2. ťahom. Riešenie: "Biely na ťahu": 1...Kc4, Ke4 2.Da4, Dg4 mat. Pokus 1.Df5? hr. 2.Dd3 mat, 1...Sc4, Se4 2.De5, Dc5 mat viazne na 1...S:b7! Preto 1.Dd6 tempo, 1...Kc4, Ke4 2.Db4, Df4 mat, čo je zrejme ešte bohatší obsah. Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad <<  >> Vpred