Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 2. 1971)


Problém č. 162

Ján Kročian, Myjava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)Kontrolná notácia: bKc2 Db6 Vc5 Ve1 Sg2 Je2 Pc7, čKe4 Df2 Ve7 Ve8 Sa1 Jf3 Pb7 c3 c4 f7 g3 h4 – dvojťažka.

Spracovať trojfázovú zámenu dvoch matov, aby bola dokonalá, t. j. nemala konštrukčné kazy a čo najviac bola originálna nie je dnes už tak jednoduché. Naviac keď autor nie je dostatočne ostrieľaný je tento problém ešte zložitejší. Tak napríklad v dnešnej úlohe mladého slovenského skladateľa si všimnite zdanlivé hry 1...De3, Ke3 2.D:b7, Ve5 mat. Po zvodnosti a v riešení vyjdú po prvej obrane 1...De3 úplne iné maty, no po druhej obrane 1...Ke3 sú už rovnaké a naviac vychádzajú tiež i v hrozbe, čo iste každý rozhodca by skladbe vyčítal. To ale neznamená, že sa treba hneď dopredu vzdať. Veď na chybách sa učíme a aj táto úloha má naviac i svoje klady. Bude nám vítané, keď téma nášho III. medzinárodného tematického turnaja zaujme čo najširší okruh domácich autorov a vyprovokuje ich k zlozeniu čo najlepších skladieb, ktoré už netreba zahadzovať do koša. Riešenie dnešnej úlohy zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE, ktorá bola vypísaná 4. 2. 1971.

Riešenie problému č. 155 (Šedej) z 30. 12. 1970. Pozícia A: 1.Sc3 hrozí 2.De5, Dd4 mat, 1...Kf4, K:e3 2.De5, Dd4 mat, no i vedľajšie riešenie 1.Sf5+ Kf4 (K:e3) 2.Dg3 (De5) mat. Pozícia B: 1.e3 hrozí 2.Dd4 mat, 1...K:e3, Kd5 2.De5, Dd4 mat. Pozícia C: 1.J:c4 hrozí 2.De5 mat, 1...Kd5, Kf4 2.De5, Dd4 mat (maximálne bolo možné získať 8 bodov, čo využila veľká časť riešiteľov). Škoda nekorektnosti, inak by bola v úlohe spracovaná téma Z–32–32. Treba dúfať, že sa autorovi oprava vydarí.


Vzad <<  >> Vpred