Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 2. 1971)


Problém č. 163

Zvonimir Hernitz, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+6=11)Kontrolná notácia: bKb8 Da8 Sc8 Pb3 g2, čKh4 Pb4 f5 g3 g5 h5 – dvojťažka.

Pomaly ale isto začínajú pre našu medzinárodnú skladateľskú súťaž dvojťažiek s trojfázovou zámenou matov prichádzať originálne príspevky v hojnom počte i zo zahraničia. Po sovietskych autoroch prihlásil sa i popredný srbský problémista. V jeho úlohe možno nájsť 3 zvodnosti a v nich si treba všimnúť, aké maty vychádzajú po obranách 1...Kg4, g4. V riešení sa už potom žiadne maty nezamenia. Za zmienku stojí snáď i zdanlivá hra 1...Kg4 2.De4 mat. Riešenie tejto, v poradí už štvrtej súťažnej úlohy do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE, zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 156 (Garaj) z 7. 1. 1971. Zvodnosť 1.Dh7? hr. 2.D:e4 mat, 1...Kd5, Ke3 2.Dd7, Da7 mat viazne na 1...Jg6! Zvodnosť 1.Dh6? tempo, 1...Kd5, Ke3 2.Vd8, Db6 mat viazne na 1...Jd3! Preto 1.Dh4 tempo, 1...Kd5, Ke3, J~, e3 2.De8, Jc2, D:e4, J:f3 mat. Trojfázová zámena dvoch matov vyjadrená v symbolickej forme Z–32–26.

* IX. ročník problémovej prílohy Čs. šachu, Šachové umění vypisuje na rok 1971 medzinárodnú skladateľskú súťaž na originálne skladby uverejnené behom roku 1971 v ŠU v týchto kategóriách: Dvojťažky (rozhodca Š. Sovík), trojťažky (A. Ančin). Dvojročnú súťaž majú viacťažky (Dr. A. Mandler) a štúdie (Dr. G. Grzeben, Poľsko). Národná súťaž (len pre čs. občanov) je vypísaná v kategórií exoproblémov. Zásielky najneskôr do 15. 10. 1971 treba zasielať na adresu: Ing. Ilja Mikan, Praha 2 – Vinohrady, Krkonošská 10. V každej kategórii budú udelené peňažné ceny.


Vzad <<  >> Vpred