Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 3. 1971)


Problém č. 164

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)Kontrolná notácia: bKf3 Db8 Vc7 Ve1 Se5 Jd4 Je8, čKd5 Df8 Sc8 Ja7 Pb3 c4 d6 e6 f4 – dvojťažka.

Ďalší originálny príspevok je tentokrát od staršieho českého problémistu, zaoberajúceho sa skôr skladaním úloh v štýle českej resp. novonemeckej školy. No ako uvidíte z obsahu dnešnej úlohy, nie je mu cudzia ani moderná dvojťažka. V úlohe si treba dať pozor na 3 zvodníky a zistiť, aké maty v nich vychádzajú po obrane 1...e:d5. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE.

Riešenia problému č. 157 (Šedej) z 14. 1. 1971. Zdanlivé hry 1...Kd4, Kf2 2.Jd3, J:e4 mat. Zvodník 1.Sc7? tempo, 1...Kd4, Kf2 2.J:e4, Jd3 viazne na 1...e5! Preto 1.Dc7 tempo, 1...Kd4, Kf2, e5 2.Jc2, Df4, Df4 mat. Vzhľadom k zdanlivým hrám a zvodníku recipročná zámena dvoch matov, celkove téma Z–32–24. Dobrá úloha, no otázka originality pravdepodobne tu bude mať opäť rozhodujúce slovo.

* 14. 1. 1971 sme uverejnili tiež opravu úlohy č. 150 (Locker, Meľničenko a Šedej). Podrobne preskúmať korektnosť úlohy sa oplatilo hlavne Z. Labaiovi a J. Sklenárovi, ktorí objavili v pozícii D vedľajšie riešenie 1.Ke6 hr. 2.De5 mat, 1...Ke3 2.Dd4 mat a škodlivý duál po 1.Sc3! Kd5 2.Dd4 a De5 mat a získali tak 3 body do minulej riešiteľskej súťaže. Duál po 1...Kf5 2.De5 a Dg4 mat je netematický a preto ho nebodujeme. Autori túto úlohu opravujú tak, že pozícia D vznikne z pozície C preložením bKf7 na h3. Riešenie je 1.Sc3 atď., no neodstránil sa netematický duál po 1...Kf5. Autor S. Šedej opravuje tiež úlohu č. 155 pridaním bPg6. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy mimo rámec našej riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred