Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 4. 1971)


Problém č. 172

Rudolf Solarczyk, Ostrava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: bKb2 Dh3 Vb4 Vf4 Sb3 Jd7 Pc2 c5 e5, čKd5 Je4 Pb5 c4 c6 c7 – dvojťažka.

Dnešnou úlohou končí prvá tretina našej medzinárodnej skladateľskej súťaže dvojťažiek na trojfázovú zámenu hier. Jej autorom je ostravský problémista, ktorý po M. Maryškovi je druhým zástupcom českých problémistov v tomto turnaji. V úlohe si treba všimnúť, aké maty sú pripravené na ťahy čierneho pred úvodníkom po 1...Kd4 a 1...c:b3 a ako sa zamenia vo zvodnosti a riešení, ktoré treba zaslať najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 164 (Maryško) z 4. 3. 1971. Zvodnosť 1.Jc6? hrozí 2.Jb4 mat, 1...d:e5 2.V:e5 mat viazne na 1...Kc5! Zvodnosť 1.Jb5? hrozí 2.Jc3 mat, 1...d:e5 2.Vd1 mat viazne na 1...Jc6! Zvodnosť 1.Vc6? hrozí 2.Jc7 mat, 1...e:d5 2.D:e5 mat viazne na 1...De7!, pričom v každej zvodnosti je mat po 1...d:e5 rôzny. Rieši 1.Je2 hrozí 2.Jc3 mat, 1...d:e5, Jb5(c6), K:e5 2.Vd1, D:b5, Vc5 mat. Trojfázová zámena jedného matu (téma Z–31–13). Strategicky dobre konštruovaná úloha (maximálne bolo možné získať 2 body).

Riešenie problému č. 165 (Smirenin) z 11. 3. 1971. Zdanlivé hry: 1...Kc8, Ke8 2.Dh3, Dc6 mat. Zvodnosť 1.Db1? tempo, 1...Kc8, Ke8(c6) 2.Df5, Db5 mat viazne na 1...d1D! Rieši 1.Dd1 tempo, 1...Kc8, Ke8(c6) 2.Dg4, Da4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (téma Z–32–26) spracovaná v takmer miniatúrnej forme (8 kameňov). Škoda, že sa autorovi úlohu nepodarilo spracovať v pozícii "biely na ťahu", t. j. tak, aby pred úvodníkom aj na ťah čierneho po 1...d1D bol pripravený mat. To by bolo rozhodne cennejšie (maximálne bolo možné získať 2 body).


Vzad <<  >> Vpred