Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 5. 1971)


Problém č. 173

Nikolaj Dolginovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+12=17)Kontrolná notácia: bKg8 Df1 Sd6 Ja5 Jf8, čKe8 Da1 Va8 Sa7 Pb2 b5 b6 d5 d7 f6 g5 h4 – dvojťažka.

Ďalší originálny príspevok na tému trojfázovej zámeny dvoch matov je od ukrajinského autora, ktorého naši čitatelia poznajú už z minuloročných súťaží. Úloha je konštruovaná vo forme 2 zvodnosti + riešenie, pričom si treba vždy porovnať, ako sa jednotlivé maty v každej fáze zamieňajú po obranách 1...0-0-0, Vd8. Podľa pravidiel problémového šachu je rošáda dovolená vtedy, ak sa nedá dokázať, že čierny už ťahal kráľom alebo vežou. V dnešnej úlohe je to zrejmé a preto veľká rošáda ako obrana je zrejme dovolená. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body do našej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE.

Riešenie problému č. 166 (Durst) z 18. 3. 1971. 1. riešenie: 1.Dc3 tempo, 1...K:f4, Kf6 2.Df3, Ke4 mat. 2. riešenie: 1.Dc2+, 1...K:f4, Kf6 2.Df2, Dg6 mat. 3. riešenie: 1.Dc8+, 1...K:f4, Kf6 2.Dg4, Df8 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (téma Z–32–26) spracovaná vo forme troch riešení, z ktorých dve majú šachujúci úvodník. Miniatúrna forma úlohy ospravedlňuje oba šachujúce úvodníky, no myslím si, že zapadol by k nim už aj tretí! (Maximálne bolo možné získať 6 bodov).


Vzad <<  >> Vpred