Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 5. 1971)


Problém č. 174

Talip Ch. Amirov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: bKa1 Db6 Va4 Sb8 Jf4 Jh5 Pa5 c3 d2, čKe5 Dd6 Vg3 Vh6 Sg1 Jg4 Pa6 f5 – dvojťažka.

Dnešná úloha je od populárneho sovietskeho problémistu, žijúceho v jednom z najvýchodnejších cípov ZSSR – v prístavnom meste Nachodka. V úlohe spracoval trojfázovú zámenu dvoch matov v klasickej forme: zdanlivé hry – zvodnosť – riešenie (Z–32–26) s výraznými strategickými motívmi. V zdanlivých hrách 1...Je3, Jf6 2.Dd4, S(D):d6 mat je využité prerušenie čSg1 a čVh6, pričom tieto škodlivé motívy – prerušovanie čiernych figúr – sa opakujú i vo zvodnosti a riešení. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 167 (Brabec) z 25. 3. 1971. Zdanlivé hry 1...J:d6, V:d6 2.V:g5, Sf6 mat. Zvodnosť 1.Db2? hrozí 2.Vd5 mat, 1...J:d4, D:d4 2.V:g5, Jd3 mat viazne na 1...Ve6! Preto 1.De8 hrozí 2.Sf6 mat, 1...J:e7, V:e7 2.V:g5, Jd7 mat. Trojfázová zámena jednej obrany a voľná zámena jedného variantu (Z–32–64). Vo všetkých fázach v druhých variantoch sa opakuje väzba vždy inej silnej figúry (Ondrej Jančík, Trnava). Pozoruhodná práca, ktorá si iste zaslúži ocenenie. Netematická zvodnosť 1.Jd2? viazne na 1...V:e7!, na čom sa potkli viacerí riešitelia (maximálne bolo možné získať 2 body).

* Spomienka na dr. E. Palkosku. 11. 5. 1971 bolo tomu práve 100 rokov, čo sa narodil jeden z najväčších českých problémistov – dr. Emil Palkoska. Zhodou okolností bude tomu zajtra práve 16 rokov, čo zomrel. Nemá zmysel sa tu rozpisovať o jeho pozoruhodnom diele, ktoré Palkoska uverejnil vo svojej knihe "Idea a ekonómie v šachové úloze", lebo v 4. čísle Šachového umenia je tomuto výročiu venovaný rozsiahly článok. Upozorňujeme tiež našich skladateľov, aby nezabudli na trojťahový memoriál dr. E. Palkosku, ktorého zasielacia lehota práve končí.


Vzad <<  >> Vpred