Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 3. 1971)


Problém č. 167

Ing. Juraj Brabec, Bratislava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+9=22)Kontrolná notácia: bKh8 Db8 Vd4 Vh5 Se7 Sg8 Jc5 Je4 Pd6 e3 f3 g3 g4, čKe5 Dd1 Va7 Vh6 Jf5 Jg2 Pa6 g5 h7 – dvojťažka.

Dnešnou úlohou sa prvýkrát v Hlase ľudu predstavuje našim riešiteľom majster športu v problémovom šachu – Ing. J. Brabec. V súčasnosti je vedúcim oddelenia dvojťažiek v problémovej prílohe Československého šachu – Šachové umění, ktorá jeho precíznou prácou získala hlavne po stránke odbornosti to, čo jej chýbalo v minulých rokoch. Aj v dnešnej úlohe je spracovaný pomerne nezvyklý nápad: voľná zámena 1 obrany a 1 variantu. Treba si všimnúť pred úvodníkom maty po 1...J:d6 2.V:g5 mat a 1...V:d6 2.Sf6 mat. Po zvodníku a v riešení vyjde zámena obrany a okrem toho po ďalšej novej obrane vyjdú dva nové maty – t. j. voľná zámena jedného variantu (matu) v každej fáze (celkove téma Z–32–64). Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

* Poradie ďalších riešiteľov (dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE z minulej rubriky): 88 b: J. Hatala (Bratislava) a P. Lachata (Galanta), 86 b: Šachový krúžok DM pri SPŠS Komárno, 84 b: P. Durst (Levoča), 83 b: J. Fábry (Medzev), 80 b: K. Stopka (Zlatovce), 78 b: K. Wagner (Ráca), 76 b: A. Rotáš (Sládkovičovo), 74 b: L. Hlinický (Bratislava), 71 b: A. Ferencová (Bratislava), 70 b: Š. Selley (Topoľčany), 64 b: G. Reiprich (Kremnica), 44 b: Ľ. Frankovič (Bratislava) a S. Zábojník (Bojnice), 16 b: G. Koritšánsky (Smrečany), 15 b: P. Bartík (Komárno), 12 b: J. Gelen (Rybník n/Hronom) a G. Kolárik (Leopoldov), 11 b: A. Ančin (Komárno), 8 b: J. Hrubý (Levice), J. Modrák (Vyšná Rybnica) a P. Zamborský (Piešťany), 5 b: A. Zlatohlavý (Kojatice), 2 b: O. Varl (Levice), 1 b: J. Ferenc (Bratislava) a 0 b: J. Gála (Járok).


Vzad <<  >> Vpred