Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 3. 1971)


Problém č. 166

Peter Durst, Levoča

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+1=8)

3 riešeniaKontrolná notácia: bKd4 Dc5 Sh5 Pd5 d6 f4 h4, čKf5 – dvojťažka (3 riešenia).

Riešenie dnešnej úlohy mladého slovenského problémistu zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za každé správne riešenie možno získať 2 body (teda spolu najviac 6).


Výsledok riešiteľskej súťaže o albumy FIDE

V súťaži konkurovali problémy č. 141 až 159 + opravy niektorých úloh. Maximálne bolo možné získať 101 bodov. O poradí prvých štyroch riešiteľov rozhodla v podstate oprava úlohy č. 150. Bodovali len Z. Labai a J. Sklenár, čo im stačilo na I. resp. III. miesto. Š. Kokodič naviac stratil 2 body na č. 151. Výsledok je nasledujúci a hlavne poučný: oplatí sa vždy bojovať až do konca, veď v športe ani za päť minút dvanásť nie je rozhodnuté! I. cena: 97 bodov, Zoltán Labai, Milanovce (Album FIDE 1945–55 a M. Niemeijer: Inspanning en ontspanning), II. cena: 96 b., Ján Valuška, Zvolen, III. cena: 95 b., Jozef Sklenár, Piešťany (obaja Album FIDE 1945–55), IV. cena: 94 b., Štefan Kokodič, Trenčín (Album FIDE 1956–58), V. cena: 89 b., Michal Méri, Dunajská Streda (M. Niemeijer: Inspanning en ontspanning), VI. cena: 88 b., I. a J. Pobjecký, Piešťany (M. Niemeijer: Hoekstenen – cenu vyhrali lósom).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 15 bodov lósom vyhrávajú: A. Ferencová, Bratislava (M. Niemeijer: Hoekstenen), Šachový krúžok DM pri SPŠS Komárno (V. Pachman: Šachová úloha a partie z matchu Petrosian–Spasskij, 1969), P. Bartík, Komárno (Ing. B. Formánek: 353 šachových problémov), A. Rotáš, Sládkovičovo (F. J. Prokop: Kouzlo šachového diagramu a Ing. B. Formánek: Šach do vrecka), Ľ. Frankovič, Bratislava a S. Zábojník, Bojnice (obaja J. I. Umnov: Sovremennaja šachmatnaja zadača). Poradie ďalších riešiteľov uverejníme v budúcej rubrike. Prípadné námietky proti výsledku turnaja prosíme zaslať do 5 dní.


Vzad <<  >> Vpred