Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 3. 1971)


Problém č. 165

G. N. Smirenin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+2=8)Kontrolná notácia: bKc4 Dh1 Vf6 Sc7 Pa6 d6, čKd7 Pd2 – dvojťažka.

Ďalší príspevok zo Sovietskeho zväzu spracúva trojfázovú zámenu dvoch matov v klasickej forme zdanlivé hry – zvodnosť – riešenie. V každej fáze treba porovnať maty na ťahy čierneho kráľa 1...Kc8 a 1...Ke8. Je však celkom možné, že sa Vám tentokrát podarí skôr objaviť riešenie ako zvodník. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 158 (Valuška) z 21. 1. 1971. "Biely na ťahu": 1...Kb1, K:d3 2.Kd2, De4 mat. I. riešenie: 1.Dh6 tempo, 1...Kb1, K:d3 2.Dc1, Dd2 mat. II. riešenie: 1.Dh8 tempo, 1...Kb1, K:d3 2.Db2, Dc3 mat. Pozoruhodné spracovanie myšlienky I. I. Voľfoviča (1. pochvalná zmienka, Hlas ľudu, 23. 10. 1969) vo forme trojfázovej zámeny dvoch matov, spracovanej v pozícii "biely na ťahu" (Z–32–26).

Riešenie problému č. 159 (Mlynka) z 28. 1. 1971. I. riešenie: 1.Dh8 tempo, 1...a:b2, b:c2 2.Da8, Dg8 mat. II. riešenie: 1.Dh6 tempo, 1...a:b2, b:c2 2.Da6, De6 mat. III. riešenie: 1.Dh4 tempo, 1...a:b2, b:c2 2.Da4, Dc4 mat. IV. riešenie: 1.Df2 tempo, 1...a:b2, b:c2 2.Da7, Df7 mat. V. riešenie: 1.D:d2 tempo, 1...a:b2, b:c2 2.Da5, Dd5 mat. Päťfázová zámena dvoch matov spracovaná vo forme piatich riešení v mereditke, pričom 10 matov je rôznych (Z–52–2 10). Naviac všetky ostatné prvé ťahy dámou sú pokusy: 1.Dg1? b:c2!, 1.Dh1?, Dh7?, Dh5?, Dh3?, Dg2?, De2? viaznu na 1...a:b2! Úloha, v ktorej biela dáma hrá vrátane pokusov a poľa na ktorom stojí na 23 poliach. Absolútny task bielou dámou. (Maximálne bolo možné získať 10 bodov).

Výsledok riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE (č. 141–159) uverejníme v budúcej šachovej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred