Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 1. 1971)


Problém č. 158

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)

2 riešeniaKontrolná notácia: bKe1 Dh1 Sd5 Jd3 Je2, čKc2 Pd6 – dvojťažka (2 riešenia).

Ďalší príspevok do našej skladateľskej súťaže je konštruovaný v pozícii "biely na ťahu" vo forme zdanlivej hry, 2 riešenia. Úloha je súčasne aj predposlednou úlohou do riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE (ďalšiu takúto súťaž vypíšeme o dva týždne, t. j. 4. 2. 1971). Riešenie dnešnej úlohy zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za každé riešenie možno získať dva body.

Riešenie problému č. 151 (Ivanov) z 26. 11. 1970. Pozícia A: Pokusy 1.Vbb8?, Vb7?, Vb6?, Vb5? Vb4? viaznu postupne na 1...Sh4!, c4!, V:f8!, Kc6!, c:b4! Preto 1.Vb3 hr. 2.Vd3 mat, 1...c4, e4, Jf2 2.Da8, c4, V:e5 mat. Pozícia B: Pokus 1.Vg6?, ktorý mnoho riešiteľov považovalo za správne riešenie viazne na 1...c3! (otvára líniu a2–g8 čSa2). Preto 1.Vg2 hr. 2.Ve2 mat, 1...d3, f3, Jc3 2.Ve1, Vg4, V:d4 mat. Štyri blokovania poľa dvoma čiernymi pešiakmi (max. 4 body).

Riešenie problému č. 152 (Mlynka) z 3. 12. 1970. Pozícia A: 1.Sg5 tempo, 1...K:f7, K:d7 2.e8D, e8J mat. Pozícia B: 1.Sc5 tempo, 1...K:f7, K:d7 2.e8J, e8D mat. Potiaľto je všetko v poriadku, no J. Sklenár a J. Valuška si položili otázku, ktorý bol posledný ťah čierneho? Ten neexistuje a preto obe pozície sú ilegálne, čo sú 1+1=2 body do riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE. Naviac úloha má i predchodcu (Poduškin a Pilipenko, II. cena, Prapor Peremogi, 1969): bKd7 Vg1 Vh7 Sg3 Je6 Pg7 (6), čKg6 (1) – mat 2. ťahom, ako aj po preložení bVh7 na f7. Riešenie A: 1.Sf4, B: 1.Se5 (max. bolo možné získať 6 bodov).


Vzad <<  >> Vpred