Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 12. 1970)


Problém č. 152

prof. Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+1=7)

a) diagram, b) Kb7–h7Kontrolná notácia: bKb7 De1 Vd7 Vf7 Se3 Pe7, čKe8 – dvojťažka, ako aj po preložení bieleho kráľa b7 na h7.

Po miniatúrkach J. Valušku (č. 105) a Dr. W. Speckmanna (č. 110), ktoré boli v Hlase ľudu uverejnené ešte začiatkom tohto roka je dnešná úloha treťou a pravdepodobne poslednou pôvodnou miniatúrkou, ktorá konkuruje v našej tohoročnej medzinárodnej skladateľskej súťaži dvojníkových dvojťažiek. Autorovi sa v nej podarilo originálne spracovať recipročnú zámenu dvoch matov na tom istom poli. Úloha nemôže rozhodne narobiť riešiteľom starosti, no opäť pozor na prípadné nekorektnosti, ktoré sa "rady" vyskytnú, hlavná v jasných pozíciách. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 148 (Vilem) z 5. 11. 1970. Pozícia A: 1.Kc6 hrozí 2.Je6 mat, 1...J:b4+, J:c5, J:e5+, J:f4 2.V:b4, S:c5, S:e5, V:f4 mat. Pozícia B: 1.Ke6 hrozí 2.Jc6 mat atď. – varianty sú rovnaké ako v pozícii A, len obranné motívy šachovanie a krytie poľa sa zmenili. Škoda, že úvodníky v oboch pozíciách berú čiernemu kráľovi voľné pole, i keď ako "protihodnotu" umožňujú šachovanie bieleho kráľa. (Maximálne bolo možné získať 4 body).

* Juhoslovanský magazín Front vypisuje medzinárodnú skladateľskú súťaž dvojťažiek. Rozhodne B. Atamanovič udelí tri ceny vo výške 500, 300 a 200 nových dinárov. Úlohy treba zasielať na adresu: Redakcia Front, Meše Wijade 29/V, Beograd, Juhoslávia.

* Argentínsky šachový časopis Revista Ajedrez vypisuje medzinárodný skladateľský turnaj v skladaní štúdií. Rozhodca turnaja B. Soukup–Bardon (ČSSR) udelí 4 ceny v hodnote 35, 25, 17 a 12 US dolárov a ďalšie knižné ceny v hodnote 8, 6, 5 a 4 dolárov. Úlohy vyhotovené na dvoch diagramoch treba zasielať najneskôr do 31. 1. 1971 na adresu: Redakcia Revista Ajedrez, Calle 25 de Mayo 195, Buenos Aires, Argentína.


Vzad <<  >> Vpred