Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 12. 1970)


Problém č. 153

prof. Karol Mlynka a Ivan Garaj

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)

a) diagram, b) bSe1–>bVe1Kontrolná notácia: bKe4 De5 Ve1 Jb6 Jh7 Pc7 g5 g6 g7, čKe7 Va8 Ve8 Sd8 Ja4 Jg8 Pc2 c3 c6 e6 – dvojťažka, ako aj po nahradení bielej veže e1 bielym strelcom e1.

Ďalšia úloha na tému zámeny obranných motívov, ktorá si vo svete vyslúžila tiež názov "slovenská téma", alebo tiež podľa jej veľkého propagátora a spoluautora dnešnej úlohy Karola Mlynku, Mlynkova téma. V úlohe je spracovaná cyklická zámena obranných motívov. V pozícii A po obrane 1...Jc5 je obranný motív napadnutie poľa (A), po 1...S:c7 odblokovanie (B) a po 1...Vf5+ šachovanie (C). V pozícii B sa tieto obranné motívy cyklicky zamenia, pravda znovu upozorňujeme, že maty sú na tieto obrany úplne rovnaké ako v pozícii A. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie môžete získať za každú pozíciu po 2 bodoch.

Riešenie problému č. 149 (Grieken) z 12. 11. 1970. Zdanlivé hry: 1...Sd6 2.Da2 mat, 1...d6 2.Jf8 mat. Po pokuse 1.Db8? hrozí 2.Jf4 mat, na tieto obrany už vyjdú úplná nové maty: 1...Sd6 2.Db3 mat, 1...d6 2.De8 mat, no po 1...d5! matu niet! Preto 1.Dc7 hrozí 2.Jf4 mat, 1...Sd6 2.Dc7 mat, 1...d6 2.De7 mat. Trojfázová zámena dvoch matov spracovaná v základnej forme: zdanlivé hry – zvodnosť – riešenie, pričom tému možno vyjadriť v symbolike triedou Z–32–26. Na rok 1936 až veľmi moderna úloha. Po 1...Kf7 hrozby 2.Jf4 mat ide aj 2.Jf8 mat, čo nepokladáme za škodlivý duál a preto ani nebodujeme (maximálne bolo možné získať 2 body).


Vzad <<  >> Vpred