Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 1. 1971)


Problém č. 159

prof. Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+4=12)

5 riešeníKontrolná notácia: bKb7 Dh2 Vd1 Se5 Pb2 b5 c2 g3, čKa2 Pa3 b3 d2 – dvojťažka (5 riešení).

Ďalší originálny príspevok našim čitateľom dobre známeho autora spracováva päťfázovú zámenu dvoch matov (5 riešení – ľubovoľné pridané fázy propozície nášho tematického turnaja pripúšťajú), pričom všetky riešenia sú jednou a tou istou figúrou a naviac ostatné ťahy touto figúrou sú pokusy! Za každý správny úvodník možno získať do našej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE po dva body, pričom táto úloha je už posledná. Jej riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Pozor na prípadné nekorektnosti, riešiteľská súťaž ešte stále nie je rozhodnutá!

Riešenie problému č. 153 (Mlynka a Garaj) z 10. 12. 1970. Pozícia A: 1.Kf3 hrozí 2.D:e6 mat, 1...Jc5 (A) 2.D:c5 mat, 1...S:c7 (B) 2.D:c7 mat, 1...Vf8+ (C) 2.g:f8D mat. Pokus 1.Vf1? hrozí 2.Vf7 mat viazne na 1...Jh6! a pokus 1.Kd4? na 1...c5+!. Pozícia B: 1.Sg3 hrozí 2.Dd6 mat, 1...Jc5+ (C) 2.D:c5 mat, 1...S:c7 (A) 2.D:c7 mat, 1...Vf8 (B) 2.g:f8D mat, kde A značí motív napadnutia, B odblokovania a C šachovania. Duál po 1...Jf6+ 2.D:f6 a g:f6 mat pre netematičnosť obrany nepovažujeme za závažný a preto ho ani nebodujeme. Je potešiteľné, že väčšina riešiteľov už tému pochopila a asi preto sa aj úloha páčila (maximálne bolo možné získať 4 body).

* Upozornenie. V budúcej rubrike bude vypísaná nová dlhodobá riešiteľská súťaž dotovaná opäť Albumami FIDE a inou hodnotnou ako domácou tak i zahraničnou problémovou šachovou literatúrou, ktorá sa na našom knižnom trhu zväčša kúpiť nedá. Zaistite si preto štvrtkový HLAS ĽUDU čím najskôr!


Vzad <<  >> Vpred