Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 11. 1970)


Problém č. 148

Jozef Vilem, Nové Zámky

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+6=19)

a) diagram, b) Kc7–e7Kontrolná notácia: bKc7 Va4 Vg4 Sd6 Jd8 Pb3 b4 c2 c5 e2 e5 f3 f4, čKd4 Jd3 Pb5 c3 e3 f5 – dvojťažka, ako aj po preložení bieleho kráľa c7 na e7.

V dnešnej úlohe domáceho autora je spracovaná opäť zámena obranných motívov a to dokonca dvojnásobne. Pretože Mlynkova úloha č. 143 nenašla pochopenie u mnohých riešiteľov, opäť upozorňujeme, že maty sa v tejto téme nezamieňajú. Zamieňajú sa obranné motívy, ktoré v tejto úlohe sú šachovanie a krytie poľa. Kto si pozrie podrobne riešenie č. 143, ktoré je nižšie, iste dá za pravdu, že je to téma ťažšia (pravda dnešná úloha je jednoduchšia). Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Pozor na prípadné nekorektnosti.

Riešenie problému č. 143 (Mlynka) z 24. 9. 1970. Pozícia A: 1.Jc2 hr. 2.Jb4 mat, 1...b4 (A) 2.Sc4 mat, 1...c5 (B) 2.S:b7 mat, 1...Jf5 (C) 2.De6 mat. Aby sme pochopili tému, treba si všimnúť, prečo nevychádza hrozba 2.Jb4 mat, t. j. aké sú obranné motívy. Po 1...b4 odcloňuje čPb5 čVb7, ktorá už kryje pole c4 – teda A je odclonenie. Po 1...c5 nevyjde hrozba len preto, že čPc5 už kryje pole c4 – teda B je krytie poľa alebo napadnutie poľa. Konečne po 1...Jf5 nejde hrozba len preto, lebo už bVe4 nie je krytá bDg6 – teda C je odblokovanie. V pozícii B sa teda maty nezamieňajú, no obranné motívy sú už cyklicky zamenené: 1.Jb1 hr. 2.Jc3 mat, 1...b4 (B) 2.Sc4 mat, 1...c5 (C) 2.S:b7 mat, 1...Jf5 (A) 2.De6 mat. Nejde 1.Jc4? c4! (maximálne bolo možné získať 4 body).

Upozornenie. Pretože minulá rubrika vyšla už v stredu 28. 10. opakujeme kontrolnú notáciu č. 147 (Apró): Pozícia A: bKe8 Db4 Vc2 Vh5 Se7 Sg4 Jd6 Jg3 Pe2 e5 e6 g6 (12), čKd5 Dh1 Vd1 Sa6 Sf8 Pa7 b5 b6 b7 e3 f4 g7 (12) – dvojťažka. Pozícia B: V pozícii A vynechať čierneho pešiaka a7 a na toto pole preložiť čierneho strelca f8 – dvojťažka.


Vzad <<  >> Vpred