Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 1. 1971)


Problém č. 157

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+3=16)Kontrolná notácia: bKh1 Da7 Va2 Sa5 Sg2 Jc5 Je1 Pa4 b3 d7 e6 e2 g3, čKe3 Pd5 e4 – dvojťažka.

Druhý originálny príspevok do nášho III. medzinárodného skladateľského turnaja, ktorý bol vypísaný v minulej rubrike je od nášho stáleho prispievateľa Sergeja Šedeja z Charkova. Autor na nás nezabudol ani teraz, keď je ešte veľká núdza o originálne príspevky. V úlohe je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov vo forme zdanlivé hry (1...Kd4, Kf2 2.Jd3, J:e4 mat) – zvodnosť – riešenie (celkove možno objaviť v známej symbolike tému Z–32–24). Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese: Za správne riešenie dostane každý riešiteľ 2 body.

* V liste, v ktorom Sergej Šedej zaslal dnešný príspevok boli pripojené tiež opravy úloh č. 146 (Gordian a Šedej) a č. 150 (Locker, Meľničenko a Šedej), ktoré teraz uverejňujeme.

1. Vedľajšie riešenie v pozícii C č. 146 opravili autori nasledovne: Pozícia C vznikne z pozície A preložením bJh2 na c3. Riešenie je potom 1.Je4 tempo.

2. č. 150 má komplikovanejšiu opravu, preto opakujeme kontrolnú notáciu: bKf7 Dg7 Sb5 Se1 Pe2 f3 g2 h5 (8), čKd5 Ph6 (2) – mat 2. ťahom. Pozícia A: Kontrolná notácia (Riešenie 1.Sa5 tempo). Pozícia B: V pozícii A preložiť bPf3 na a4 (1.Sc3 tempo). Pozícia C: V pozícii B preložiť čKd5 na e4 (1.e3 tempo). Pozícia D: V pozícii C preložiť bPg2 na h3 (1.Sc3 tempo). Teda "len štvorník", no téma Z–42–42 je zachovaná. Ďalšia oprava.

* Pozor. Preskúmajte korektnosť oboch problémov č. 146 a 150 v rámci našej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE. Za objavenie prípadných nekorektností Vám započítame príslušné body.


Vzad <<  >> Vpred