Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 1. 1971)


Problém č. 156

Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+5=11)Kontrolná notácia: bKd1 Dh1 Vc1 Ve8 Je1 Jf2, čKd4 Jf4 Pe4 e5 f3 – dvojťažka.

Prvý originálny príspevok do III. medzinárodného skladateľského turnaja, ktorý vypisujeme nižšie. Úloha je spracovaná vo forme 2 zvodnosti + riešenie. Správne riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu redakcia Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie úlohy možno získať 2 body do našej riešiteľskej súťaže o Albumy FIDE.


III. medzinárodná skladateľská súťaž dvojťažiek – HLAS ĽUDU 1971

Redakcia denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1971 už III. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na trojfázovú zámenu matov, uverejnených v našej rubrike behom roka 1971. Zámenu možno spracovať v ľubovoľnej forme okrem dvojníkov, napr.: Zdanlivé hry – zvodnosť – riešenie; zvodnosť – 2 riešenia; tri riešenia atď. Prípustné sú aj ľubovoľné pridané fázy.

Úlohy v ľubovoľnom počte treba zasielať behom roka na horeuvedenú adresu redakcie. V prípade väčšieho počtu úloh budú však slabšie úlohy autorom vrátené. Úlohy zasielajte na diagramoch s podrobným riešením a presnou adresou autora.

Rozhodcom turnaja je mladý a nadaný český problémista Josef Šutara (Braňany), ktorý udelí 3 ceny (150, 100 a 50 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Pretože zatiaľ žiadne originálne príspevky nemáme, apelujeme hlavne na domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali. Okrem toho v týchto dňoch rozosielame našim čitateľom sľúbenú prílohu, v ktorej okrem vypísania tohto turnaja s príkladmi je na diagramoch aj predbežný výsledok skladateľského turnaja Hlas ľudu – Východoslovenské noviny 1969.


Vzad <<  >> Vpred