Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 4. 1971)


Problém č. 168

Ing. Herbert Engel, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+3=11)Kontrolná notácia: bKa6 Vc7 Sc5 Sf5 Je7 Jh5 Pb7 g5, čKe5 Vd6 Pc6 – dvojťažka.

V dnešnej mereditke rumunského problémista (v Hlase ľudu mal uverejnenú úlohu už 12. 9. 1969, č. 82) je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov vo forme 2 zvodnosti + riešenie, pričom obrany sú ľubovoľný ťah čVd6 v jednom alebo druhom smere. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 160 (Labai) z 4. 2. 1971. Zdanlivé hry: 1...Kb4, Kd4 2.Db6, Dd6 mat. I. riešenie: 1.Vh5+, 1...Kb4, Kd4 2.Da5, De5 mat. II. riešenie: 1.Vc3+, 1...Kb4, Kd4 2.Vc4, Dg7 mat. III. riešenie: 1.Ja4+, 1...Kb4, Kd4 2.Vh4, Df4 mat. Štvorfázová zámena dvoch matov spracovaná vo forme troch riešení (Z–42–28). Vynikajúca miniatúrka i napriek šachujúcim úvodníkom). (Maximálne bolo možné získať 6 bodov).


Vzad <<  >> Vpred