Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 5. 1971)


Problém č. 175

Miklos Locker a

Michail Maranďuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKg8 Da6 Va4 Jf3 Jf5, čKf2 Ph5 – dvojťažka.

Zdá sa, že prílev šachových úloh zo všetkých sovietskych republík bude pokračovať i naďalej, o čom svedčí i ďalšia dnešná ukážka. Prvý z autorov je známy problémista žijúci v neďalekom Mukačeve – jeden z najväčších žijúcich odborníkov na dvojťahové miniatúrky. Druhý autor je menej známy problémista z Kišineva. V úlohe autori spracovali tzv. Dombrovskisovu tému, ktorej vysvetlenie uvedieme až pri riešení úlohy, lebo je to názornejšie. Pravda, okrem tejto témy je v úlohe spracovaná aj trojfázová zámena jedného variantu vo forme 2 zvodnosti + riešenie. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 168 (Engel) z 1 4. 1971. Zvodnosť 1.b8D? tempo, 1...Vd6 – vodorovne, Vd6 – zvisle 2.Db2, Dh8 mat viazne na 1...Vd8! Zvodnosť 1.Jf4? tempo, 1...Vd6 – vodorovne, Vd6 – zvisle 2.Jd3, Jg6 mat viazne na 1...K:f4! Preto 1.b8J tempo, 1...Vd6 – vodorovne, Vd6 – zvisle 2.Jd7, J:c6 mat. Duál po 1...Vd7 2.J:d7 a J:d7 a J:c6 mat nepokladáme za závažný a preto ani nebodujeme. Téma Z–32–26, len škoda, že zvodnosť 1.Jf4? je tak hrubo vyvrátená (max. 2 body).

Upozornenie. Ešte v minulom roku vypísal ČSŠZ len pre čes. autorov turnaj v kategórii dvojťažiek (rozhodca K. Mlynka) a štúdii (J. Šulc). Pretože zatiaľ prišlo iba veľmi málo príspevkov, predlžuje Sekcia kompozičného šachu ČSŠZ zasielaciu lehotu do 25. mája 1971. Príspevky treba zasielať na adresu Josef Volf, Liberec, Na výšinách 6. Ceny sú pomerne vysoké: 400, 300, 200 a 100 Kčs v každej kategórii.


Vzad <<  >> Vpred