Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 6. 1971)


Problém č. 178

Peter Durst, Levoča

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+6=11)Kontrolná notácia: bKc8 Dd2 Sd8 Pa7 d7, čKa8 Sf2 Pa3 e6 g3 g4 – dvojťažka.

Po č. 166 sa mladý slovenský problémista Peter Durst predstavuje našim čitateľom už druhým originálnym príspevkom do našej medzinárodnej skladateľskej súťaže dvojťažiek, v ktorých je spracovaná trojfázová zámena matov. V č. 178 si treba všimnúť aké maty sú pripravené na ťahy čierneho pred úvodníkom po 1...K:a7 a 1...S:a7 a ako sa zamenia po zvodníku a v riešení. Zašlite ho do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 172 (Solarczyk) z 29. 4. 1971. Zdanlivé hry 1...Kd4, c:b3 2.Dd3, D:b3 mat. Zvodnosť 1.Dg2? tempo, 1...Kd4, c:b3 2.Dd2 (D:e4), Dg2 mat viazne na 1...Ke6!, no duál po 1...Kd4 zrejme vadí (nebodujeme ho, lebo sa jedná o nekorektnosť vo zvodnosti). Rieši 1.Df5 tempo, 1...Kd4 2.D:e4 mat, 1...c:b3 2.Df7 a e6 mat, čo je škodlivý duál. Duál po 1...J~ 2.Df7 a e6 mat nepokladáme za závažný (jedná sa o netematickú obranu), a preto ani nebodujeme. Úlohe však na kráse nepridá. Jeden bod naviac (maximálne 3) získalo týchto päť riešiteľov: F. David, P. Durst, J. Fábry, J. Sklenár a J. Vašičkanin. Poslední dvaja sú na čele riešiteľskej súťaže o bod pred ostatnými. Oprava.

Riešenie problému č. 173 (Dolginovič) z 6. 5. 1971. Zvodnosť 1.D:b5? hrozí 2.D:d7 mat, 1...Vd8, 0-0-0 2.De3, Dc3 mat viazne na 1...Da4! Zvodnosť 1.Dh3? hrozí 2.D:d7 mat, 1...Vd8, 0-0-0 2.De3, Dc3 mat viazne na 1...f5(g4)! Preto 1.Df5 hrozí 2.D:d7 mat, 1...Vd8, 0-0-0 2.Dg6, Dc2 mat. Trojfázová zámena dvoch matov spracovaná vo forme dvoch zvodností a riešenia (téma Z–32–26). Vo všetkých variantoch dobre pôsobí blokovanie poľa vežou, no zase trochu vadí dvojité vyvrátenie zvodnosti 1.Dh3? (maximálne bolo možné získať 2 body).


Vzad <<  >> Vpred