Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 4. 1971)


Problém č. 171

Zoltán Labai, Milanovce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: bKg2 De2 Vh7 Sa4 Jf5 Jf8 Pb3 b4 d4 e5, čKd5 Vc4 Sc3 Ja5 Pd2 f7 g4 – dvojťažka.

V dnešnej už druhej úlohe mladého slovenského problémistu je spracovaná téma Z–32–64, s ktorou ste sa už stretli v úlohe č. 167 (Ing. J. Brabec), pravda schéma dnešnej úlohy je úplne iná. Treba si všimnúť, aké maty sú pripravené pred úvodníkom na ťahy čierneho po 1...V:d4 a 1...f6. Po tematickej zvodnosti a úvodníku po 1...V:d4 vyjde vždy nový mat. Druhá obrana v každej fáze bude vždy nová, no pôvodný mat zo zdanlivej hry zostane. Pozor však tiež aj na netematické zvodnosti, ktorých je v úlohe hodne. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 163 (Hernitz) z 25. 2. 1971. Zvodnosti 1.Da7?, 1...Kg4, g4 2.Dd4, De7 mat, 1.Da6?, 1...Kg4, g4 2.Dc4, Df6 mat, 1.Da5?, 1...Kg4, g4 2.D:b4, Dd8 mat, viaznu vždy ma 1...f4!, pričom všetky maty sú rôzne. V riešení 1.Da1 tempo sa už nič nezamení: 1...Kg4, g4, f4 2.Dd4, Df6, Dh1 mat. Téma Z–32–26 spracovaná vo forme troch zvodností. Trochu vadí rovnaké vyvrátenie každej zvodnosti (maximálne bolo možno získať 2 body).

* Francúzsky šachový časopis Európe Echecs vypisuje memoriál Leona Martina v nasledujúcich dvoch kategóriách: 1. Strategické štvor– a viacťažky s aspoň jedným prípravným plánom (novonemecká škola). 2. Štvor– a viacťahové samomaty–maximálniky so strategickým obsahom. Rozhodcom prvej kategórie je dr. E. Zeplec (Anglicko) a druhej dr. H. P. Rehm (NSR). Úlohy treba zasielať najneskôr do 31. 5. 1971 na adresu: Ing. N. Waldstein, 15 rue Gaston charles, F94 – Fontenay sous Bois, Francúzsko.


Vzad <<  >> Vpred