Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 4. 1971)


Problém č. 170

Nikolaj Beľčikov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKd7 De2 Ve3 Pd4, čKd5 Pe5 f6 – dvojťažka.

Dnešná úloha je už v poradí tretia miniatúrka, ktorá konkuruje v našom medzinárodnom skladateľskom turnaji. Je v nej spracovaná trojfázová zámena dvoch matov vo forme 2 zvodnosti + riešenie po obranách 1...e:d4 a 1...f5. Keďže ani strategický obsah nie je na zahodenie, dá sa čakať, že sa úloha bude páčiť okrem riešiteľom i rozhodcovi turnaja J. Šutarovi. Riešenie zašlite ako obvykle na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 do 15 dní od uverejnenia s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie dáme 2 body.

Riešenie problému č. 162 (Kročian) z 18. 2. 1971. Zdanlivé hry 1...De3, Ke3 2.D:b7, Ve5 mat. Zvodnosť 1.Dd6? hrozí 2.Df4 mat, 1...De3, Ke3 2.Dd5, Df4 mat viazne na 1...Ve5! Rieši 1.Df6 hrozí 2.Df4 mat, 1...De3, Ke3, D:c5, D:e2 2.Df5, Df4, J:c3, V:e2 mat. Trojfázová zámena dvoch matov. Dobre pôsobí blokovanie poľa e3 vo variante 1...De3 vo všetkých fázach (maximálne bolo možné získať 2 body).


Za EMILOM RICHTEROM

Začiatkom tohto roku vo veku 77 rokov nás navždy opustil známy pražský medzinárodný šachový majster a vedúci šachovej rubriky v Zemědělských novinách – Emil Richter. Okrem mnohých domácich úspechov (v roku 1948 bol majstrom ČSR v praktickom šachu) je na jeho konte i mnoho podobných medzinárodných úspechov. Bol spoluautorom mnohých turnajových kníh a hlavne autorom vydarenej publikácie: "Šachové končící hry", pričom v tejto oblasti bol vo svete uznávaným teoretikom. Veľa rokov zo svojej šachovej činnosti sa venoval tiež trénerskej. Z jeho školy vyšli mnohí dobrí šachoví majstri, za ktorých sa ich obetavý a vzácny učiteľ isto hanbiť nebude. Česť jeho pamiatke!


Vzad <<  >> Vpred